Mobil Satış Sistemi Nedir?

OtoRoute Mobil Saha Satış sistemi Özetle bir firmanın Sahada Android veya Windows El terminali üzerinden Sıcak veya Soğuk Siparişlerinin toplanması Fatura veya irsaliyelerinin kesilmesi, depodan çıkan her ürünün kontrollü bir şekilde araçlara yüklenmesi gün sonunda kontrollü bir şekilde depoya iade edilmesi vs… gibi tüm işlemlerin anlık sisteme işlenmesi esasına dayanan bir otomasyon yönetimidir.
Mobil satış, şirketlerin sahadaki plasiyerleri Android veya Windows El terminalleri aracılığıyla doğrudan iletişim kurması anlamına geliyor. Bu sistem, satış ve dağıtımın belirlenen ölçü ve kontrollerle uygulanmasını sağlar. Saha bilgilerini uygulama, denetim ve yetkililere zamanında ve doğru olarak aktarılmasını sağlar. Satış Gücü Otomasyonu (SFA), Saha Satış Sistemi, Mobil Saha Satış Programı, Araçta Muhasebe, Mobil Satış Sistemi, Saha Satış Otomasyonu gibi birçok farklı isminde anılmasına karşın temelde çalışma biçimleri  3 farklı şekilde olmaktadır.Karma, Soğuk ve Sıcak Satış…

 1. Sıcak Satış, satış elemanları aracılığı ile sipariş toplayan, sipariş kabulü esnasında sipariş edilen ürünle ilgili stok durumunu veya müşterinin cari hesap durumunun öğrenilebilmesini isteyen tüm işletmelerin kullanabileceği bir uygulamadır. Sıcak satış, müşteri odaklıdır ve ana hedef, müşteriye değer katabilmektir. Hedeflenen müşterilere düzenli bir rut doğrultusunda yapılan, malın anında teslim edildiği ve önceden ayarlanmış tahsilât kurallarına uyulan satış sistemini sıcak satış olarak nitelendirebiliriz.
 2. Soğuk satışta plasiyer için asıl olan, müşteri ihtiyaçlarının doğru bir şekilde analiz edilip buna uygun bilgilerin toplanmasıdır. Düzenli bir rut doğrultusunda yapılan, malın anında teslim edilmediği, müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak siparişlerin alındığı yöntemdir.
 3. Karma Satış ise hem Sıcak hem Soğuk Satışın birlikte olduğu satış biçimlerindendir. Toptan, perakende, gıda, tavuk, temizlik ve ilaç gibi anlık bilgi akışını gerektiren ve saha satışı yapan sektörler için maliyetleri düşürücü ve verimliliği arttırıcı bir çözüm olan sıcak satış uygulamaları ile şirketler fatura, irsaliye, tahsilât fişlerini düzenleyip araç yükleme süresini yarı yarıya azaltıp satış elemanının kapasitesini iki katına çıkarabilmektedir.

Sıcak satış uygulamalarının yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden biride Mobil teknolojinin gelişmesi olmuştur. Sıcak ve Soğuk satışın getirileri arasında araçta muhasebe yapmakta mümkündür. Mobil Satış Sistemi teslimat operasyonları (irsaliye kesme), sıcak satış (fatura kesme), soğuk satış (sipariş alma) ve iade işlemlerinde (resmi belge bırakılması gereken durumlarda) zaman kazandırmasının yanı sıra, hatayı, kâğıt yükünü ve karışıklığı ortadan kaldırmaktadır. Araç muhasebe setleri, satış ve siparişlerinize performans katmaktadır. Sahada çıkabilecek fiziksel hatalara karşı Bluetooth kablosuz iletişimi kuran yazıcılar ile gerekli olan tüm belgeleri anında basabilmektedir. İki veya üç Nüshalı olup biri sizde diğeri müşteride kalmak kaydı ile daha sağlıklı ve güvenilir bir satış, sipariş ve ödeme rahatlığı sağlamaktadır. OtoRute Mobil Satış Sistemi firmanıza prestij, maliyet ve zaman açısından tasarruf sağlar. Günümüz şartlarında daha ileriye planlı, programlı ve ayakları yere basan bir firma olarak ilerlemek istiyorsanız OtoRoute Mobil Satış sistemleri Arasında kullanabileceğiniz en rahat, kolay ve anlaşılır bir sistemdir.

OtoRoute Mobil Satış Sistemi

OtoRoute Barkosoft’un 20 yıllık saha deneyimi, yüzlerce işletmenin farklı çalışma tecrübeleri sonrasında yaratılmış tamamen dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş bir mobil satış ve dağıtım sistemi projesidir.
OtoRoute Mobil Satış ve Dağıtım Otomasyonu sahadaki personelin sipariş, sıcak ve soğuk satış, tahsilat gibi işlemleri Android veya Windows el terminalindeki yazılımla yapmasını sağlayan, işletmeler için saha kontrolünü sağlayan, LOGO’nun tüm programlarıyla LKS, Go, GoPlus,GO3, Tiger, TigerPlus,Tiger3 ve Tiger Enterprise yazılımlarıyla tam uyumlu çalışan mobil satış ve dağıtım otomasyonudur.Bugün 6 ülkede, 2,500’den fazla cihazda sahayı yönetmektedir.

Android
Windows
Video
Özellikler
Parametreler
Raporlar
Genel
Android

Windows

Video

https://player.vimeo.com/video/67128114
Entegrasyon
https://player.vimeo.com/video/67212362
Parametrik Yapı
https://player.vimeo.com/video/67212860
SatışRotası
https://player.vimeo.com/video/67218004
El Terminali Bilgi Alma
https://player.vimeo.com/video/67217381
Cari Barkodu
https://player.vimeo.com/video/67218661
Liste Özellikleri
https://player.vimeo.com/video/67218913
Mal Talep Fişi
https://player.vimeo.com/video/67219493
Araç Yükleme (Taşıma İrsaliyesi)
https://player.vimeo.com/video/67219747
Cari Ekle Düzelt
https://player.vimeo.com/video/67301767
Cari Detay Bilgileri
https://player.vimeo.com/video/67313739
Sipariş İşlemleri
https://player.vimeo.com/video/67389918
Fatura İşlemleri
https://player.vimeo.com/video/67392637
Tahsilat İşlemleri
https://player.vimeo.com/video/67406127
Satış İrsaliyesi İşlemleri
https://player.vimeo.com/video/67406664
Mal Alım İrsaliyesi İşlemleri
https://player.vimeo.com/video/67568201
Raporlar

Entegrasyon

Parametrik Yapı

SatışRotası

El Terminali Bilgi Alma

Cari Barkodu

Liste Özellikleri

Mal Talep Fişi

Araç Yükleme (Taşıma İrsaliyesi)

Cari Ekle Düzelt

Cari Detay Bilgileri

Sipariş İşlemleri

Fatura İşlemleri

Tahsilat İşlemleri

Satış İrsaliyesi İşlemleri

Mal Alım İrsaliyesi İşlemleri

Raporlar

Özellikler

Ok-icon Plasiyeri yönlendirecek şekilde akıcı ekranlara sahiptir, işlemleri karmaşaya mahal vermeyecek şekilde pratik olarak gerçekleştirir, menüsüz yapıdadır.

Ok-icon Plasiyerlerin rahatlıkla kullanabileceği bir şekilde geliştirilmiştir, gerekli yerlerde işitsel ve görsel olarak kullanıcıyı uyarır.

Ok-icon Kullanıcı dostudur, kalem veya tuş ile kolayca kullanılır.

Ok-icon Müşteri ve ürün listelerinde Türkçe karakter dâhil kullanışlı arama yapabilir.

Ok-icon Müşteri barkodunu okutmayı zorunlu hale getirerek, uğramadığı halde plasiyerin müşteride işlem yapması engellenir.

Ok-icon Plasiyer ziyareti başlatınca, eğer merkezden uyarı amaçlı olarak mesajlar tanımlanmışsa plasiyer sesli ve görsel olarak uyarılır.

Ok-icon Müşterinin geçmiş ziyaretlerdeki hareketleri özet olarak listelenir ve yazdırılabilir.

Ok-icon Müşterinin geçmiş ziyaretlerdeki hareketleri detaylı olarak listelenir.

Ok-icon Vadesi Gelen fatura, çek, senet vs. fişler varsa plasiyer işitsel ve görsel olarak uyarılır.

Ok-icon Borç Ortalama Gün Sayısı ve Vade Ortalama Tarihi gösterilir.

Ok-icon Alacak Ortalama Gün Sayısı ve Vade Ortalama Tarihi gösterilir.

Ok-icon Cari Ortalama Gün Sayısı ve Vade Ortalama Tarihi gösterilir.

Ok-icon Ayrıntılı Tahsilat Listesi alınabilir.

Ok-icon Müşterinin bakiyesini GPRS aracılığı ile merkezden otomatik olarak sorgulayabilir.

Ok-icon Plasiyer cari ile ilgili ihtiyaç duyacağı bütün bilgilere ulaşabilir.

Ok-icon Sipariş Fişi düzenlenebilir.

Ok-icon Toptan, Perakende Satış Faturası veya İrsaliyesi düzenlenebilir.

Ok-icon Satış İade Faturası veya İrsaliyesi düzenlenebilir.

Ok-icon İade nedeni takip edilebilir. (Hareket özek kodları)

Ok-icon Mal kabul işlemi için Mal Alım İrsaliyesi düzenlenebilir.

Ok-icon Nakit Tahsilât Fişi düzenlenebilir.

Ok-icon Kredi Kartı Tahsilât Fişi düzenlenebilir.

Ok-icon Çek, Senet fişi düzenlenebilir.

Ok-icon Stok miktarları, fiyatları ve uygulanabilecek ıskonto yüzdeleri izlenebilir.

Ok-icon Müşterilere yapılan satışlar, detay bilgileriyle birlikte, izlenebilir.

Ok-icon Birden fazla ağırlık barkot formatı girişi yapılabilir.

Ok-icon Bir ürünü birden fazla barkot ile temsil edilebilir.

Ok-icon Barkot okutulduktan sonra işlem başarılı ise onay sesi başarısız ise hata sesi ile kullanıcının hata yapması önlenir.

Ok-icon En son okunan barkot bilgisini ekranda tutarak, plasiyeri yönlendirir.

Ok-icon Fiş kayıt edilmeden dahi fişin tutarı ve malzemelerin toplam miktarları hakkında plasiyere gerekli bilgileri sunar.

Ok-icon Satış yaparken merkezden gelen satış koşullarını uygulayabilir.

Ok-icon Satış yaparken merkezden gelen KAMPANYA KARTLARINI uygulayabilir.

Ok-icon Satır, ödeme tipi, fatura altı ıskontoları merkezden belirlenen koşullar çerçevesinde otomatik olarak uygulayabilir.

Ok-icon Plasiyere inisiyatif verilerek belirlenen yüzde oranında satır ve fiş altı ıskontosunu uygulayabilir.

Ok-icon Merkezden tanımlanan promosyonları otomatik olarak uygulayabilir.

Ok-icon Plasiyere inisiyatif verilerek Manüel Promosyon verme işlemini uygulayabilir.

Ok-icon Özel müşteri gurubuna, özel fiyat belirlenebilir.

Ok-icon Bir ürüne birden fazla fiyat verilebilir.

Ok-icon Ürünün son fiyatını GPRS aracılığı ile merkezden satış esnasında güncelleyebilir.

Ok-icon Sıcak satışta, araçta olmayan malı satması engellenebilir.

Ok-icon Malzemelerin merkez ambardaki, araç ambarındaki, sipariş ambarındaki ve rezerve edilmiş miktarları parametreye bağlı olarak aynı anda görüntülenebilir.

Ok-icon Sipariş alırken merkez depodaki son stok miktarını, GPRS aracılığı ile sorgulayabilir.

Ok-icon Plasiyere sınırsız fiyat değiştirme, limitli fiyat oranında değiştirme veya listeden fiyat seçme yetkileri verilebilir.

Ok-icon Fiyatı KDV Dâhil/Hariç olarak girebilir.

Ok-icon Malzemenin önceki ziyaretlerinde en son satış fiyatı görülebilir.

Ok-icon Depozito takibi yapılabilir.

Ok-icon Risk takibi yapılarak, müşterilerin belirlenmiş risk limitleri doğrultusunda risk aşımlarında parametrik olarak işlemi durdurulabilir, önce tahsilâta yönlendirilebilir veya sadece mesajla plasiyer uyarılıp satışa devam edilebilir.

Ok-icon İşlemi hızlandırmak için, fatura kayıt esnasında nakit tahsilât’ ta yapılarak, tahsilât tutarı faturanın alt bölümüne yazdırılabilir.

Ok-icon Kayıt edilen fişler GPRS aracılığı ile anında merkeze gönderilebilir.

Ok-icon Baskı anında belge numarası girişi yapabilir, koçanla uyuşmaması halinde değiştirilebilir.

Ok-icon Fişlere; okutulan paket sayısı, son bakiye, ziyaret süresi bilgileri basılabilir.

Ok-icon Baskılar kablosuz olarak Bluetooth ile yapabilir.

Ok-icon Fişler tekrar, tekrar yazdırılabilir.

Ok-icon Kayıt edilen fişlerde, yazdırılmadan önce plasiyer fişi açarak düzeltme yapabilir.

Ok-icon Bir tane tahsilât fişi ile nakit, çek, senet, kredi kartı tahsilâtı yapabilir.

Ok-icon İrsaliye ile satış yapılarak merkezde toplu faturalandırılabilir.

Ok-icon Penetrasyon aracılığı ile rakip ürünleri miktar ve fiyat bazlı takibini yapılabilir.

Ok-icon Müşterilerde merkeze iletilmek üzere not alınabilir ve anket yapılabilir.

Ok-icon Araç yükleme, araç boşaltma, araçtan araca mal transferi işlemleri el terminali ile yapılarak taşıma irsaliyesi ve dönüş iade irsaliyesi araçtaki yazıcıdan yazdırılabilir.

Ok-icon Aracın çıkış ve dönüş kilometre takibi yapılabilir.

Ok-icon Plasiyer sahada iken istediği anda satış, sipariş, araçtaki mal durumu, tahsilât vs. raporlarını görüntüleyebilir.

Ok-icon Plasiyer merkeze geldiği zaman, saha ziyaretlerinin özeti olan toplam satış, sipariş, tahsilât ve iadelerin bir özeti olan PLASİYER DÖNÜŞ RAPORU‘ un çıktısını alıp hesaplaşmayı birkaç dakika içerisinde yapabilir.

Ok-icon Tevkifatlı ürün satışı yapılabilir.

Ok-icon Fatura ve fişlerde hem başlık hem de satırlara açıklama girebilme.

Ok-icon Sipariş, İrsaliye ve Faturalar farklı sevk adreslerine kesilebilir.

Ok-icon Ödeme planına bağlı fiyat belirlenebilir.

Ok-icon Müşteri kartındaki ödeme planı faturalara otomatik uygulanabilir.

Ok-icon Sistem On-line ve Off-line olarak kullanılabilir.

Ok-icon GPRS’li kullanımda, plasiyer merkez ile mesajlaşabilir.

Ok-icon Baskılarda müşterinin kullandığı Malzeme Artikel Kodları ve Açıklama kullanılabilir.

Ok-icon Seri Numarsı takibi yapılabilir.

Ok-icon Lot uygulaması yapılabilir.

Ok-icon Çok dil seçeneği kullanılabilir.

Ok-icon Birden fazla para birimi (Döviz) ile çalışmayı desteklemektedir.

Ok-icon Terminallerden toplanan bilgiler GPRS veya Batch olarak toplanarak ticari yazılıma hatasız bir şekilde entegre edilir.

OtoRoute Server Yazılımı :

Ok-icon Plasiyer parametreleri çok esnektir ve her plasiyer için farklı argümanlar seçilerek uygun çalışma şekli kolaylıkla belirlenebilir.

Ok-icon Plasiyerler Sıcak Satış, Soğuk Satış veya Karma olarak çalışabilmektedir.

Ok-icon Tüm Raporlar kullanıcı tarafından dizayn edilebilir.

Ok-icon Araç yazıcı çıktıları kullanılan yazıcılara uygun olarak dinamik ve görsel bir biçimde dizayn edilebilir.

Ok-icon Logo veritabanına tam olarak kenetlenir.

Ok-icon Logo’ da tanımlı BİRDEN FAZLA FİRMA ile çalışabilmektedir.

Ok-icon Kullanıcının, bütün değişiklikleri sadece Logo ‘da yapması yeterlidir. Ayrıca OtoRoute’ da tanıtmasına gerek yoktur. Bu yöntemle bilgiler tek bir yerde olduğu için veri bütünlüğü korunmaktadır.

Ok-icon Esnek Fiyat Tanımlama
Her bir malzeme için sonsuz fiyat tanımlanabilir.
Her bir satış elemanı için ayrı ayrı fiyat listeleri tanımlanabilir.
Her bir müşteri için Özel fiyat tanımlanabilir.
Her bir Müşteri Gurubu için Özel fiyat tanımlanabilir.
Fiyatlara Plasiyer Müdahale Etsin Mi? 
HAYIR : Fiyata müdahale edemez. Merkezden belirlenen fiyat geçerlidir.
EVET : Fiyatı istediği gibi değiştirebilir.
LİMİTLİ : Merkezden belirlenmiş Limit doğrultusunda değiştirebilir. 
Ödeme planına bağlı fiyat belirleyebilme. 
Ok-iconEsnek Iskonto Tanımlama
Fatura Altı Iskontosu
Merkezden müşteriye özel zorunlu ıskonto.
Merkezden müşteri gurubuna özel zorunlu ıskonto.
Plasiyer inisiyatifine bağlı olarak, merkezin belirlediği yüzde oranında (ör. Max % 15) ıskonto.
Satır Iskontosu
Her bir malzeme için tüm carilere ayrı ayrı ıskonto.
Her bir malzeme için tek bir cariye ıskonto.
Her bir malzeme için Cari Gurubuna Özel ıskonto.
Bir malzeme gurubu için (PAKET) tüm carilere ıskonto.
Bir malzeme gurubu’ nu tek bir cari için ıskonto.
Bir malzeme gurubu için, (PAKET) cari gurubuna özel ıskonto.
Plasiyer inisiyatifine bağlı olarak, merkezin belirlediği yüzde oranında (ör. Max % 30) ıskonto.
Ödeme planına bağlı olarak değişen ıskonto. (Örnek: Peşinde , 30 Gün için %5, 60 Gün için %3 uygula.)
Ok-icon Promosyon Tanımlanabilir.
Ok-icon Müşteri Barkodu Basılabilir.
Ok-icon Müşteri ziyaret listesinde manüel seçim kapatılıp, sadece barkotla ziyaret başlatılarak plasiyerin müşteriye mecburi ziyareti sağlanabilir.
Ok-icon İade nedeni takibi (Hareket özek kodları)
Ok-icon Her plasiyer için Ziyaret Rotası kolay bir şekilde düzenlenebilir, uğrama gün ve hafta girişleri dinamik bir şekilde oluşturulabilir 
Ok-icon Ziyaret Rotası, Zincir Mağazaların Şubeleri için Sevk Adreslerine göre ayrıştırılarak düzenlenebilir.
Ok-icon LOGO’ da tanımlı malzemeler kart tiplerine, yetkilerine, guruplarına, özel kodlarına ve kod aralıklarına göre filtrelenerek plasiyere göre özelleştirilebilir
Ok-icon Araç ambarında bulunmayan malzemelerin el terminaline aktarımı engellenebilir.
Ok-icon Penetrasyon / Bulunurluk takibi yapılabilir.
Ok-icon Anket uygulamaları yapılabilir.
Ok-icon Seri Numarsı takibi yapılabilir.
Ok-icon Lot uygulaması yapılabilir.
Ok-icon Birden fazla para birimi (Döviz) ile çalışmayı desteklemektedir.
Ok-icon Garanti Takibi yapılabilir.

 Ok-iconBazı Raporlar

Mobil Fişler

Alınan Siparişler

Satış Faturaları

Satış İrsaliyeleri

Tahsilât Fişleri

Araç Yükleme/Boşaltma Fişleri

Ziyaret Listesi

Plasiyer Gidiş/Dönüş Bilgileri

Bulunurluk Listesi

Anket Cevapları

Müşteri Notları

Analizler

Ürün Satış/Dönüş Miktarları

Dağıtım Aracı Yükleme Raporu

Müşteri > Sipariş, Satış, Tahsilât Toplamları

Plasiyer > Sipariş, Satış, Tahsilât Toplamları

Fişlere Göre Ağırlıklı Fiyat Ortalama Raporu

Malzeme İşlem Miktar Toplamları Raporu

Malzeme > Cari Dağılım Raporu

Cari > Malzeme Dağılım Raporu

Plasiyer > Malzeme Dağılım Raporu

İşlem Miktarlarına Göre Malzeme Sıralaması

En Çok Satılan

En Az Satılan

En Çok Sipariş Alınan

En Az Sipariş Alınan

En Çok Satın Alınan

En Az Satın Alınan

En Çok Sipariş Verilen

En Az Sipariş Verilen

İşlem Tutar Toplamlarına Göre Cari Sıralaması

En Çok Satış Yapılan Müşteri

En Az Satış Yapılan Müşteri

En Çok Sipariş Veren Müşteri

En Az Sipariş Veren Müşteri

En Çok Alım Yapılan Tedarikçi

En Az Alım Yapılan Tedarikçi

En Çok Sipariş Verilen Tedarikçi

En Az Sipariş Verilen Tedarikçi

Plasiyer Günlük Durum Raporu

VS. 

Parametreler

Raporlar

Genel

Yaşadığınız 27 Soruna, OtoRoute'tan 27 Çözüm

 

01. 

Gelişen teknoloji karşısında, kalem kâğıtla satış yapmak veya sipariş almak firmamın itibarına yakışmıyor. Bunun için iyi bir sisteme ihtiyacım var. İşletmeme katkı sağlamalı, sorunsuz olmalıdır. Asıl işim olan satışı bırakıp sistemin sorunlarıyla boğuşmamalıyım. Yatırımı bir kere yapmalı sürekli masraf etmemeliyim. Kendini kanıtlamış ve oturmuş bir sistem olmalı. Tekrar başka bir arayışa girmemeliyim.
 
OtoRoute'un Çözümü

BARKOSOFT; müşterilerine daha kapsamlı çözümler üretebilmek amacı ile IT donanımları konusunda da kendi alanının en yetkin firmaları ile iş ortaklığı kurmayı ilke edinmiştir.
Yazılım teknolojileri açısından da bakıldığında durum aynıdır. Tüm ürünler Microsoft Visual Studio .Net mimarisi altında dünya yazılım standartlarının en üst seviyelerindeki genel prensiplere uygun olarak kodlanmaktadır.MobilrouteMobil Satış Sistemi bu teknoloji ile yazılmış ve bu donanımlarla çalışmaktadır.

02.

 Mobil Satış Sistemim Ticari yazılımla tam entegre çalışmıyor. Cari, stok, fiyat, ıskonto tanımlayacağım zaman hem ticari yazılıma hem de Mobil Satış Sistemine tanımlama yapmak zorunda kalıyorum. Kullanıcılar çok zorluk çekiyor ve veriler arasında tutarsızlık oluyor. İki program arasında bilgiler uyuşmuyor.
 
OtoRoute'un Çözümü

BARKOSOFT Logo ‘nun ÇÖZÜM ORTAĞI’ dır.Böylece OtoRoute Mobil Satış Sistemi Logo’nun bütün programlarıyla tam entegre olarak çalışmaktadır. Logo’nun veritabanı’na kenetlenip orada bulunan tüm tanımlamaları (Stok, Cari, Fiyatlar, Satış Koşulları, İndirim, Promosyon v.b) kendisine kaynak olarak aldığı için ayrıca başka bir yerde tanımlama yapılması gerekmez. Kullanıcının Logo programında yaptığı işlemler OtoRoute Mobil Satış Sistemine anında yansıyacaktır. Bu Mimariyle bilgiler tek bir yerde olduğu için veri bütünlüğü korunmakta ve veriler arasında tutarsızlık (bakiyeler farklı, sok miktarları farklı vb) asla oluşmamaktadır. Kullanıcı yaptığı işlemler için iki taraflı bir uğraş vermemekte işlemler net olmaktadır. Size kalan bu rahatlığın tadını çıkarmaktır.

03.

 Mobil Satış Sistemim esnek ve parametrik olmalı. Her bir satış elemanı için ayrı ayrı kurallar ve yetkiler oluşturabilmem gerekiyor Ve İstediğim satış elemanına istediğim yetkiyi verebilmeliyim.
 
OtoRoute'un Çözümü

OtoRoute Mobil Satış Sistemi esnek ve parametrik yapısı sayesinde her bir satış elemanına ayrı ayrı tanımlama yapılabilmesini sağlamakta ve satış elemanlarının sahada farklı biçimlerde davranmasını sağlayabilmekteyiz. 250'e yakın parametresi sayesinde satış elemanlarını istediğimiz gibi kontrol etme olanağı bulabilmekteyiz

04.

 Satış elemanlarım yıllardır kağıt kaleme alışmış, teknolojiden uzak cep telefonunu bile kullanmada sıkıntı çeken insanlar Böyle bir sistemi kullanamazlar.
 
OtoRoute'un Çözümü

OtoRoute Mobil Satış Sisteminin ekranları akıcı ,sade ve basittir. El terminali olmaksızın, kağıt kalemle yapılan müşteri ziyareti nasılsa el terminalide aynı davranır. Kağıt kalemle yapılan satış ve ziyaretlerde; Müşterinin kapısından içeri girilir,  yapılacak işlem doğrultusunda fatura,sipariş,tahsilat ve müşterinin isteği doğrultusunda mal indirilir veya sipariş alınır,belge düzenlenir, alacak/verecek işlemleri bittikten sonra müşteriden çıkılırak ziyaret bitirilir.

Otoroute Mobil satış sistemi bu adımları baz alarak geliştirildiği için, ekranlar bu akıcı yapı doğrultusunda İLERİ/GERİ düğmeleriyle satış elemanı yönlendirir. Menüsüz bir yapıya sahip olduğu için işlemler hızlı ve kafa karıştırıcı yapıdan uzaktır. Programın ENTER , ESC ve yön tuşları desteği ile kullanıcı ister kalem kullanır isterse tuşlarla işlemini yapabilir. Satış elemanlarının anlayacağı en basit şekilde tasarlanmıştır. Onların dilinde yazılmıştır. Ekranlarda çarpıcı temalar kullanılarak dikkatli olunması gereken bölgeler çarpıcı hale getrilmiştir

 

05.

 Satış elemanlarımın Araç Kilometre takibini yapamıyorum. 
 
OtoRoute'un Çözümü

Her bir satış elemanınızın günde kaç kilometre yaptığını hesaplar bunu istediğiniz bir tarih dilimi içinde raporlayabilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız analize göre satış elemanınızın rut kilometrelerini alabilirsiniz. Kontrol edildiğini anlayan satış elemanı yakıt tüketimine dikkat etmektedir.

06.

Satış Elemanlarımın sahada neler yaptığını takip edemiyorum. Onları istediğim gibi kontrol edemiyorum. Satışlarım satış elemanımın inisiyatifine bağlı yürüyor.
 
OtoRoute'un Çözümü

OtoRoute Mobil Satış Sisteminde her bir satış elemanınız için ayrı ayrı yetkiler verebilirsiniz. İnsiyatif kullanmasını veya kullanmamasını istediğimiz personelleri ayırabilir veya belirtebilirsiniz. Bunun dışında OtoRoute Mobil satış Sistemi tüm satış elemanlarınızı adım adım takip etmekte ve onları merkeze raporlamaktadır. Mesela Müşteriye hangi saatte uğradı, hangi saatte çıktı, orada ne kadar kaldı, yolda ne kadar zaman harcadı, satış yapamadıysa nedeni nedir? vb

07.

 Mobil Satış Sistemim Türkçe karakterleri  (ç,ğ,ı,ö,ü vb) desteklemiyor. Satış elemanlarım bir müşteriyi veya ürünü ararken bulamıyor veya bulmak için çok fazla vakit harcıyor. Mesela Şekeri ele alalım. Satış elemanım cihazda “Ş” harfi olmadığı için Ş ile başlayan hiçbir ürünü bulamıyor,  Tüm listeyi tek tek taramak zorunda kalıyor.
 
OtoRoute'un Çözümü

OtoRoute Mobil satış Sistemi Çok geniş arama algoritmalarına sahiptir. Bir ürünü ararken hem türkçe karekterleri destekliyor hemde listenin solundan,sağından veya ortasından arama seçenekleri sunuyor. Solundan Seçeneği aktif ise yazdığımız karekerlerle başlayan herşeyi getirir. Eğer ortadan seçeneği aktif ise ortasında yazdığımız karekterleri içerenleri getirir. Eğer sağından seçeneği aktif ise sonu yazdığımız karekterlerle biten herşeyi getirecektir. Bunun sayesinde satış elemanlarımız istedikleri ürüne istedikleri şekilde ulaşabilmektedirler. Yeterki başından ortasından veya sonundan herhangi bir şey hatırlasınlar.Bunlara ek yeni versiyonumuzda kullandığımız akıllı gridler sayesinde herbir hücreyi istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Özellikle çok uzun olabilen Cari veya Malzeme adlarında büyük kolaylık sağlamaktadır

08.

 Satış elemanım için hatırlatıcı notlar veya emirler giremiyorum.
 
OtoRoute'un Çözümü

OtoRoute Mobil Satış Sistemi  Satış elemanınız için emirler hazırlamanızı sağlar. Satış elamanı müşteriye işlem yapmaya kalktığında ilgili emir çıkar ve satış elemanını yönlendirir.

09.

 Satış elemanları müşteri Bakiye ve Riskini öğrenmek için sürekli ofisi aramak durumunda kalıyorlar.
 
OtoRoute'un Çözümü

OtoRoute Mobil Satış Sisteminde müşteri ile ilgili detaylı bakiye ve risk bilgileri verilmektedir.

 

10.

Vadesi gelen fişler için uyarı vermesini istiyorum. 
 
OtoRoute'un Çözümü

Borç kapatma işlemi yapmış olduğumuz müşterilerde, Ödeme planına bağlı olarak vadesi gelen fişler için sahada satış elemanına mesaj verebilmektedir.

11.

 Satış elemanım uğradığı müşteri hakkında yeterli bilgiye sahip olamıyor ve bundan dolayı bilgi edinmek için sürekli şirketi arıyor. Zaman kaybı ve telefon maliyeti oluşuyor.
 
OtoRoute'un Çözümü

Plasiyeriniz ziyaret ettiği müşteri hakkında geniş bir bilgiye anında ulaşmaktadır.Geçmişe ait yapılan işlemleri sırasıyla görebildiği için müşteriyi iyi sentezleyip doğru satış işlemini daha net yapabilmektedir. Müşteri ile yaşanması muhtemel anlaşmazlıkları daha işlemin başında bertaraf edebilmektedir. OtoRoute Mobil Satış Sisteminde Ziyaret edilen müşteri hakkında 3 ayrı bilgi verilmektedir.

1)Genel Bilgi : Müşterinin Kodu,Ünvanı,İlgili kişi, Adresi, Telefonu,Özel Kodu, Yetki Kodu,Vergi dairesi,vergi Numarası v.b. 
2) Finansal Bilgi: Müşteri İskontosu, Önceki ziyaretlerden gelen Eski Bakiyesi, Yeniz ziyaretle oluşan Yeni borçu ,Son Bakiyesi, Risk Limiti V.b.
3) Geçmiş Özet Bilgisi: Müşterinin geçmiş ziyaretlerde yapılmış olan işlemleri gösteren ve ekstre almanızı sağlayan bölümdür. İstersek bu ekstreyi yazıcıdan yazdırabilir müşterimizle mutabakatımızı anında sağlayabiliriz.
4) Geçmiş Detay Bilgileri: Satış elemanının kendi girmiş olduğu fişlerin içini görebildiği bölümdür. Bu bölüm sayesininde bir müşteriye en son hangi ürünü kaç TL den verdiğinide rahatlıkla görebilmektedir

12.

 Stratejik bir karar vermem gerekiyor ama piyasada durum ne bilmiyorum.
 
OtoRoute'un Çözümü

Stratejik bir kara verme aşamasında , piyasada hem kendi ürününüzü hemde rakiplerinizin ürünlerini miktar ve fiyat olarak araştırabilirsiniz.Bu sonuçları Otoroute Mobil Satış Sistemine kayıt edebilir merkezde raporlayabilirsiniz.

13.

 Satış elemanım müşteride yapmak istediği işlemi kolay bulamıyor ve menülerle boğuşuyor.
 
OtoRoute'un Çözümü

Müşteri işlemleri ekranı ile Fatura,Irsaliye,Sipariş Tahsilat fişlerini oluşturabilirsiniz. Eğer satış yapamıyorsanız nedenini girebilir,müşterinin merkeze iletmek istediği notlarını yazabilir,anket düzenleyebilir, kendinizin veya rakip ürünler için pazar araştırması yapabilirsiniz.

14.

 Depozitolu ürünlerimi İstediğim gibi takip edemiyorum.
 
OtoRoute'un Çözümü

Satılan ürün depozitolu ürün ise müşteriye verilen ve alınan depozitoları takip edilebilirsiniz.

15.

Ben Sahada her türlü fişi kesebilmekteyim benim Mobil satış sistemim bunların tümünü desteklemiyor.
 
OtoRoute'un Çözümü

Otoroute Mobil Satış Sistemi ile 4 tür fatura,4 tür satış İrsaliyesi 4 tür Tahsilat 1 tür sipariş,3 tür bilgi toplama  ve 3 tür stok işlemi yapabilirsiniz.Bunlar  Toptan satış faturası, Perakande satış faturası, Toptan İade faturası, perakende iade faturası, Toptan satış irsaliyesi, Perakande satış irsaliyesi, Toptan İade irsaliyesi, perakende iade irsaliyesi,ister alınan sipariş fişi, nakit tahsilat, çek girişi, senet girişi ,kredi kartı tahsilatı, anket, bulunurluk, satamama nedeni , araç yüklemesi, araç boşaltması veya araçtan araca taransfer işlemini yapabilir bu doğrultuda fişini düzenleyebilirsiniz. 

16.

 Satış elamanım barkod okutarak satış yaparken, her okutmada, okumanın doğru olup olmadığını kontrol etmek için ekrana bakmak zorunda kalıyorlar. Buda işleri yavaşlatıp sistemi kullanışsız hale getiriyor.
 
OtoRoute'un Çözümü

Bir Barkod okuyucu barkodu okuduktan sonra ses çıkartır. Bu ses okumanın başarılı olduğunu gösterir.  Ancak okunan her ürün, doğru ürün okunduğu veya araçta bu ürünün olup olmadığını bu ses belirlemez. Bu sesten sonra kullanıcı her seferinde ekranına bakmak  ve kontrol etmek zorunda kalır.  Otoroute Mobil Satış Sistemi  bu kontrolü işitsel olarak ‘ta satış elemanına sunar. Barkod okutulduktan sonra gerekli tüm kontrolleri program yaparak (okunan doğru ürün mü, miktar aşılmış mı v.b), eğer işlem başarılı ise onay sesi başarısız ise hata sesi ile kullanıcının hata yapmasını engeller.

17.

Sabah erken saatte aracımın çıkması gerekiyor. Fakat araca mal yüklendikten sonra araç irsaliyelerini muhasebe departmanında oluşturup aracı çıkartmam zaman alıyor ve müşteri teslimatları gecikiyor. Üstelik muhasebe departmanında çalışan elemanlarda o saatlerde büroda olamıyorlar. Karmaşa yaşanıyor.
 
OtoRoute'un Çözümü

Depocu veya yetkilendirilmiş herhangi bir eleman Araç yükleme ve araç boşaltma işlemlerini El terminali ile ürünler barkodlu ise barkod okutarak yapabilir, taşıma irsaliyesi ve dönüş iade irsaliyesini araçtaki yazıcıdan yazdırabilir ve aracınızı hızlı bir şekilde ruta çıkartabilirsiniz.

18.

Sahadan oluşturduğum her fişi özelleştirebilmem gerekiyor.
 
OtoRoute'un Çözümü

Sahada oluşturacağınız her bir fiş için ayrı ayrı başlık ve detay bilgisi girebilirsiniz. Başlık bilgisinde fiş hakkında özel kod,ticari işlem gurubu,sevk tarihi,sevk adresi,ödeme planı seçebilir açıklama girebilirsiniz. Seçeceğim ödeme planı doğrultusunda ürün fiyatlarının değişmesini sağlayabilirsiniz. 

19.

 Sahada iken; bir ürün hakkında yeterli bilgiyi alamıyorum. Öyle bir ekran olmalı ki ürün hakkında istediğim her türlü bilgiye ulaşabilmeliyim.
 
OtoRoute'un Çözümü

OtoRoute Mobil Satış Sisteminde bir ürünü seçtiğinizde o ürünle ilgili sahada ihtiyaç duyacağınız her türlü bilgi anında karşınıza gelir. Ürünü seçtiğinizde mekezde belirlenen fiyat stratejisine uygun olarak ürünün Liste Fiyatı , Müşteri Gurubuna Özel Fiyatı veya Müşteriye Özel Fiyatı aktif olur. Ayrıca diğer birimlere çevrilebilen fiyatlar listelenir. Fiyatları hem KDV Dahil,hem KDV Hariç olarak görebilirsiniz.Bir ürüne aynı kategoride birden fazla fiyat tanımlayabilir elemanın seçimine sunabilrsiniz.Fiyatı kilitleyebilir,açabilir veya bir limit kontrolünde değiştirilemesine müsade edebilirsiniz.Elemana satır iskontosu ekleme yetkisi verebilirsiniz.Sistem ürün miktar kontrolü paramatresini açarak araçta kalan miktardan daha fazla satış yapılmasını engelleyebilrsiniz. GPRS desteği sayesinde seçilen ürün ile ilgili merkezdeki durumu sorgulayabilir, gerçek miktar,ürünün şu andaki fiyatı bilgilerinde anında ulaşabilirsiniz.Depozitolu ürünlerde kap kontrolü yapabilrsiniz. Küsaratlı ekleme,çıkartma vb. işlemleri ekrandaki özel hesap makinesi yardımıyla hızlı ve doğru bir şekilde yapabilirsiniz.

20.

 Siparişi veya Faturayı değişik KDV’lerden hesaplamak zaman alıyor ve çeşitli yanlışlıklar yapılabilmektedir.
 
OtoRoute'un Çözümü

OtoRoute Mobil Satış Sistemi ile kesilen bir fişte istenildiği kadar değişik KDV, İskonto tevkifat vb hesaplamaları çok hızlı yapar fiş tutarını ve önceki bakiyeyide beraber gösterir. 

21.

 Müşterilerin Riskini yeterince analiz edemiyoruz. İşlemler bazında risk limitleri belirleyemiyoruz.
 
OtoRoute'un Çözümü

Cari hesabın riski, ödenmemiş borcu olarak tanımlanabilir; cari hesabın ödenmemiş borcuna karşılık alınan bir çeşit önlem işlemidir. Risk kontrolü bir firmanın satış ve satın alma departmanlarında yoğun olarak yapılan bir işlemdir. Günümüz koşullarında firmalar cari hesaplarla ilişkilerini düzenlerken sadece cari hesap bakiyelerine bakarak karar verememektedir. Otoroute Mobil satış Sisteminde Risk Analizi müşterilerin bakiyeleri yanında alınan sipariş toplamlarına ve henüz faturalanmamış, daha sonra faturalanabilecek irsaliyelerin toplamlarına da bakmakta, buna göre analiz yapmaktadır.

22.

 Bir müşterimden tek bir fişte Nakit tahsilâtı, Çek girişi, Senet Girişi ve Kredi kartı Tahsilâtı yapabilmeliyim.
 
OtoRoute'un Çözümü

Tahsilat modülü ile nakit,çek,senet,pos tiplerinde tahsilat girebilir ,birden fazla tahsilatınızı tek fişte yazdırabilirsiniz.

 

23.

 Zaman zaman anket hazırlayıp müşterilerin nabzını tutmak istiyorum.
 
OtoRoute'un Çözümü

Dinamik Anket düzenleyebilirsiniz. Düzenlediğiniz anketteki soruları ve müşterinizin cevaplandırmasını isteyebilir ve elemanlarınızın bu soruları müşteri ziyareti başladığı zaman mutlaka girmelerini zorunlu hale getirebilirsiniz.

24.

 İstediğim gibi Satış Rotası oluşturamıyorum.
 
OtoRoute'un Çözümü

Her bir satış personeliniz için ayrı ayrı satış rotaları düzenleyebilirsiniz. Bir müşterşiye ne kadar sıklıkla uğranacağını ve hangi gün(ler) uğranacağını belirleyebilir bu doğrultuda Satış rotaları düzenleyebilirsiniz.

25.

 Merkezden istediğim cariye, istediğim ürünü istediğim fiyattan tanımlayamıyorum.
 
OtoRoute'un Çözümü

Otoroute Mobil satış Sisteminde çok esnek fiyatlandırma yapılabilmektedir. 

 • Bir müşteriye direk fiyat belirleyebiliriz 

 • Bir müşteri gurubuna direk fiyat belirleyebiliriz mesela özel kodu “A” olanlara

 • Her satış elamanı için ayrı ayrı fiyat listeleri hazırlayabiliriz

 • Bir ürün için birden fazla satış fiyatı oluşrurabiliriz

 • Ödeme şekline göre satış fiyatları oluşturabiliriz. Mesela a ürünü için peşin ödemede 5 TL ,30 gün ödemede 6 TL, 60 gün ödemede 7 TL ,v.b.

Oluşturulan bu fiyatlara satış elemanının müdahale yetkisi 3 türlü olabilmektedir.

 • Değişriebilir: İstediği gibi değiştirebilir

 • Limitli: Belirlenen limitler arasında değiştirebilir

 • Değiştiremez: Müdahale edemez merkezden ne belirlenmişse o fiyattan satmak zorundadır.

26.

 Merkezden tanımlamış olduğum kampanyalarım otomatik olarak uygulanmıyor.
 
OtoRoute'un Çözümü

Merkezde tanımlayacağınız  kampanyalara satış elemanınınızın müdahale şeklini belirleyebilirsiniz. İsterseniz tam yetki verebilir isterseniz yetkilerini kıstlayabilirsiniz. Merkezden istediğiniz biçimde kampanya tanımı yapabilirsiniz. OtoRoute Mobil satış Sistemi Logo da tanımını yapacağınız tüm kampanyaları desteklemektedir. Kampanya Tanımı için Logo Dökümanlarına Bakınız. Buarada anlatılamayacak geniş ve esnek bir konudur. Uygulayabileceklerinizden birkaçı  promosyonlar,satır(ürüne) ıskontoları,ödeme planına bağlı ıskontolar, plasiyer inisiyatif ıskontoları, fiş altı genel ıskontolar (hem yüzde, hem de direk tutar olarak verilebilmektedir).

27.

 Satış elemanlarım merkez ile bilgi alışverişi yapamıyor. Bu nedenle gün içerisinde fiyatlar değişiyor fakat haberi olmuyor veya stokta olmayan mal için sipariş alıp beni müşteriye karşı zor durumda bırakıyor. Topladığı bilgileri merkeze gelmeden göremiyoruz ve hazırlığa başlayamıyoruz. İşler aksıyor
 
OtoRoute'un Çözümü

Müşterinin güncel bakiyesini , merkezde kalan en son stok miktarlarını, ürünlerin güncel fiyatlarını GPRS aracılığı ile merkezden (LOGO’dan) anında sorgulayabilirsiniz. Sahada oluşturduğunuz fişleri(Fatura,Sipariş,Irsaliye,Tahsilat vb.) merkeze tek tek veya toplu olarak istediğiniz anda gönderebilirsiniz.

28.

 Satış elemanlarım ziyaretlerini bitirip merkeze döndüklerinde merkezde hesaplaşmalarımız çok uzun sürüyor. Bu nedenle hem muhasebe departmanı hem de satış elemanlarım akşam evlerine çok geç saatlerde dönebiliyor. Yeterince dinlenemiyor ve ertesi güne yorgun başladıkları için sorunlar oluşuyor, performansları düşüyor.
 
OtoRoute'un Çözümü

Plasiyer merkeze geldiği zaman, saha ziyaretlerinin özeti olan toplam  satış,sipariş,tahsilat ve iadelerin bir özeti olan PLASİYER DÖNÜŞ RAPORU‘nun çıktısını alıp hesaplaşmayı birkaç dakika içerisinde yapabilir.

29.

 Satış ile ilgili doyurucu ve net raporlar göremiyorum.Buna bağlı olarak mal alım miktarlarımı zamanında belirleyemiyorum,en iyi ve kötüyü bilemiyor doğru yere kanalize olamıyorum. Müşteri ve ürünlerimi sentezleyemiyorum. 
 
OtoRoute'un Çözümü 

Merkezde Toplanan Bilgilerle geniş bir rapor portföyü bulunmaktadır.Bunlar ;

Listeler

 • Müşteri Listesi

 • Malzeme Listesi

 • Malzeme Fiyat Listesi

Mobil Fişler 

 • Alınan Siparişler

 • Satış Faturaları

 • Satış İrsaliyeler

 • Tahsilat Fişleri

 • Araç Yükleme/Boşaltma Fişleri

 • Ziyaret Listesi

 • Bulunurluk Listesi

 • Anket Cevapları

 • Müşteri Notları

Analizler

 • Ürün Satış/Dönüş Miktarları,

 • Hesap Kapatma Raporu

 • Müşteri > Sipariş,Satış,Tahsilat Toplamları

 • Plasiyer > Sipariş,Satış,Tahsilat Toplamları

 • Malzeme Fiyat Ortalaması Raporu

 • Malzeme Sipariş,Satış Miktarları Raporu

 • Malzeme > Müşteri Dağılımı

 • Malzemenin Sipariş Alındığı Müşteriler

 • Malzemenin Satın Alındığı Müşteriler

 • Müşteri > Malzeme Dağılımı

 • Müşteri Sipariş Ekstresi

 • Müşteri Satış Ekstresi

 • Plasiyer Sipariş,Satış Miktar Toplamları

 • En Çok Satılan Malzemeler

 • En Az Satılan Malzemeler

 • En Çok Satın Alan Müşteriler

 • En Az Satın Alan Müşteriler 

 • En Çok Sipariş Alınan Malzemeler

 • En Az Sipariş Alınan Malzemeler

 • En Çok Sipariş Veren Müşteriler

 • En Az Sipariş Veren Müşteriler

 • Plasiyer Bilgileri

Projelerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin