KOBİ’LERE ÖZEL LOGO ÇÖZÜMLERİYLE VERİMLİLİĞİNİZ ARTSIN, MALİYETİNİZ AZALSIN, İŞİNİZ BÜYÜSÜN.

KOBİ’lerin günümüzde değişen koşullara uyum sağlayabilmeleri için, değişen ihtiyaçlarına uygun çözüm sunabilecek ve günümüzün teknolojileriyle uyumlu yazılım kullanmaları, artık bir zorunluluk haline geldi.

KOBİ’ler bu yazılımlarla, verimliliklerini artırıcı etkisi olan ortak bir çalışma düzeni oluşturabiliyor. KOBİ yöneticileri, yazılımların sağladığı olanaklarla verimlilik ve kârlılıklarını ölçebiliyor, denetleyebiliyor ve kolaylıkla yönetebiliyor.

Türkiye uygulama yazılımları pazarı lideri Logo, küresel rekabeti hedefleyen KOBİ’ler için işletmelerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun iş çözümlerini üretiyor.

Rekabete ayak uydurmak isteyen girişimciler, pratik ve kolay kullanımlı Logo KOBİ Çözümleri ile profesyonel hayatta sağlam adımlar atarken, bu çözümlerin sağladığı yüksek performansla  verimliliklerini artırabiliyor.

Geliştirilebilir modüler yapısı sayesinde işletmelerin büyümelerine uygun bir ortam sunan, iş yaşamındaki evrelerde daima yanlarında olan Logo KOBİ Çözümleri, düşük sahip olma maliyetleriyle farklı ölçekteki KOBİ’ler tarafından tercih ediliyor.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerdeki temel iş süreçlerini verimli şekilde yöneten Logo KOBİ Çözümleri, pek çok lider firmanın süreçlerini hızlandırarak, büyümek için ihtiyaç duydukları çevikliği sağlıyor.

Logo KOBİ Çözümleri; satış yönetimi, malzeme ve tedarik yönetimi, müşteri taleplerine daha hızlı cevap verme, müşteri bilgilerini saklama ve yönetme, finansal açıdan uluslararası standartlara uyum ve insan kaynakları yönetimi gibi süreçlerin uçtan uca entegre bir yapıda yürütülmesi sayesinde hataları minimuma indirirken, veri bütünlüğünü güçlendirerek KOBİ’lerin kurumsal gelişimini de hızlandırıyor.

KOBİ Muhasebe Yazılımları

Muhasebe programları; KOBİ’lerde ihtiyaç duyulan verilerin tek bir noktada toplanmasına olanak sağlıyor, departmanlar arasında iletişimi kolaylaştırarak organizasyonu birbirine yakınlaştırıyor, firmanın süreçlerine şeffaflık getiriyor ve denetim süreçlerini kolaylaştırıyor.

Logo’nun GO 3, Start ve Mali Müşavir Plus çözümlerinde yer alan muhasebe ve finans modülleri, kapsamlı birer muhasebe programı görevini görerek işletmelerin bu alandaki ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor.

Logo GO 3, Uyumlu yapısı sayesinde işletmelerin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayarak iş süreçlerini hızlandırıyor. Logo GO 3'ün kullanıcı dostu arayüzüyle kolay ve hızlı şekilde veri girişi yapılabiliyor, rapor ve uygulamalara ulaşılabiliyor. Kişiye özel masaüstüne kısayol tuşu olarak tanımlanıp, erişim ağacında kaybolmadan işlemlere hız kazandırılabiliyor.

Yeni nesil teknolojiyle geliştirilen GO3  hızlı, kişiselleştirilebilen, estetik arayüz tasarımı ve ürün içi arama motoru sayesinde, istenilen tüm bilgilere ve en sık kullanılan işlemlere kolaylıkla ulaşılabiliyor. Sağladığı eşsiz güvenlik servisleri sayesinde; müşteri yönetimi, tedarikçi yönetimi, finansal işlemler ve kaynak yönetimi güvenle gerçekleştirilebiliyor. İşletme içinde ise malzemenin işletmeye gelişi, depolanması, işletme dahilindeki hareketleri ve sayımı konularında kontrol sağlanabiliyor.

Logo’nun küçük işletmeler için geliştirdiği etkin işlem yönetimi çözümü Logo Start, emlakçı, sigortacı, poliklinik, kırtasiyeci, çiçekçi, pastane, parfümeri, dersane ve galeri gibi muhasebesini dışarıdan takip eden işletmelerin; stok, maliyet, kasa, fatura, sipariş, banka ve müşteri bilgilerini tek bir yerden ve rahatlıkla yönetmesini sağlıyor.

Mali Müşavir yazılımları, büro otomasyonuyla desteklenen mali defterlerin, beyannamelerin ve mali tabloların üretildiği; işletme defteri, personele yönelik aylık bordro işlemleri, aylık SGK bildirimlerinin gerçekleştirildiği ve sabit kıymet yönetiminin yapıldığı yazılımlardan oluşuyor.

Logo’nun, serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için özel olarak tasarladığı muhasebe yazılımı “Mali Müşavir Plus”; zengin özellik seti, hızlı ve kolay kullanımı sayesinde KOBİ’lerin iş yükünü azaltarak, zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor.

ERP Nedir?

Temel olarak ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), tüm iş süreçlerinizi entegre olarak yönetmenizi sağlayan ve alt yapısı bilişim teknolojilerine dayanan bir yönetim sistemidir.

ERP Çözümleri

Şirketlerin günümüzde rekabet gücüne sahip olabilmeleri için rakip firmalardan daha etkin ve verimli çalışabilmeleri gerekiyor. ERP sistemlerinin çıkış noktası da tam olarak budur.

ERP sistemleri, şirketlere doğrudan ve dolaylı bir çok fayda sağlar. Operasyonel etkinlik, daha iyi karar verebilme ve bilgiye hızlı erişim gibi doğrudan faydalarının yanında kurumsal imaj ile müşteri memnuniyetinde artış vb. dolaylı faydalar da sağlayarak şirketlere rekabetçi olabilmeleri için bir çok fırsat sunar.

Sağladığı verimlilikte artış ve stoklarda azalma gibi maddi faydalar ölçülebilir iken; şeffaflık, daha fazla denetim ve kaynakların yanlış kullanımı riskinin azaltılması gibi faydalar ise maddi olarak ölçülememekle birlikte, şirketler açısından önemli ticari etkilere yol açabilmekte ve stratejik planlamayı kolaylaştırmaktadır.

Şirketinizde finansal verileriniz, müşteri siparişleriniz ve iş emirleriniz için ayrı ayrı sistemler kullanılıyor veya çalışanlarınız günlük iş döngüleri sırasında kuruma ait bilgileri ofis programlarında ayrı ayrı takip ediyorlarsa, bunlar sizin ERP programı kullanmanız gerektiğine işarettir.

ERP Neden Önemlidir?

ERP, şirketinizde manuel ve tekrarlı olarak yaptığınız birçok işlemi azalttığı gibi fazla zaman harcamanıza yol açan farklı farklı sistemlere veri girişinizi de ortadan kaldıracaktır. Çünkü ERP, çeşitli departmanlarda kullanılacak olan bilgilerin, kaynağında ve tek bir seferde girilmesinin yeterli olduğu, doğru ve gerçek zamanlı bilgiye ulaşmanızı, (bilgiler doğru ve gerçek zamanlı girildiği takdirde) sağlayan bir sistemdir.

Bu nedenlerle ERP’yi yalnızca bir yazılım olarak değerlendirmemek gerekir.

Logo ERP Çözümleri

Logo ERP çözümleri, size rekabet odaklı işletmelerin yerel ve uluslararası güncel standartlara uyum sağlamasını kolaylaştıran hazır bir altyapı ile tüm iş süreçlerinde verimlilik sağlayan etkin bir yönetim kabiliyeti sunar.

ERP sistemleri, işletmelerdeki tüm departmanlara yönelik modüler yapılarının altında süreç tabanlı işleyişe sahiptir. Tüm süreçlerin bütünsel bakış açısıyla değerlendirilmesi ile ERP sistemlerinde başarı yakalanabilir.

Logo ERP çözümleri, bir işletmenin Muhasebe ve Finans Yönetimi, Üretim Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Proje Yönetimi, Üretim Planlama, Bakım Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Talep Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Dış Ticaret Yönetimi gibi tüm fonksiyonlarını ve müşteriler, iş ortakları ve tedarikçilerinden oluşan tüm ekosistemini etkin yönetme becerisine ve gelişmiş entegrasyon yeteneklerine sahiptir.

Kalite standartları çerçevesinde sürekli geliştirilen Logo ERP çözümleri, tüm kurumsal süreçlerin önceden tanımlanmış standartlar çerçevesinde, güvenli bir platforma taşınmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlamaktadır.

Orta ve büyük ölçekli, ticaret, dağıtım, hizmet gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçları esas alınarak geliştirilen Tiger 3 ürünü firma süreçlerinin en etkin şekilde yönetilmesini sağlarken; üretim planlama, üretim, kalite kontrol süreçleri olan ve daha büyük ölçekteki işletmeler Tiger 3 Enterprise ile bütünleşik şekilde tüm üretim, ürün maliyeti ve stok süreçlerini yönetebilmektedir.

Tiger ürün grubunun yeni üyesi Tiger Wings, internet tarayıcısı üzerinden kullanılabilme özelliği ile ofis dışından tüm fonksiyonlara erişim imkanı sağlarken, yıllık bazlı abonelik modelinin esnek fiyatlandırması ile de kullanıcılara yeni bir Tiger ERP deneyimi sunuyor.

Java platformunda geliştirilen, merkezi kuruluma  ve esnek lisanslama seçeneklerine sahip yeni nesil iş yönetim platformu j-guar 3;  etkin ve çevik bir ERP çözümünün avantajları ile geleceğin teknolojilerini bugünden kullanmak isteyen kurumsal işletmeler için sunulmaktadır.

start_logotypego-3-logomalimusavir_logotype 
    
tiger3_logotype_4tiger3enterprise_logotype_3tigerHR_logotype