Saha satışı yapan işletmeler için satış rakamları ve müşteri memnuniyeti, üzerinde en çok çaba gösterilen faktörlerden biridir. Belli bir satış noktasında yapılan satışları ve satış danışmanlarını kontrol etmek, saha satışına nazaran çok daha kolaydır. Oysa saha satışına çıkan bir plasiyerin kontrol edilmesi, yapılan satışların sisteme kaydedilmesi ve tüm bunlardan anında haberdar olmak düşünüldüğünden çok daha zor ve komplikedir. Saha satış yapan işletmeler için geliştirilen saha satış programları, hem plasiyer hem de yetkililerin omzundaki yükü etkin bir şekilde almaktadır.

Saha satış programı kullanmak isteyen yetkililer için en büyük sorun, sahadayken plasiyeri kontrol edememektir. Saha satış programlarıyla birlikte tüm bu endişe ve sorunlar başarılı bir şekilde ortadan kalkar. Çünkü kaliteli bir saha satış programı ile birlikte sahada hizmet veren tüm plasiyerler anlık olarak kontrol edilebilir. Canlı harita desteği ve anlık takip özellikleri, plasiyerlerin önceden oluşturulan rut planlarına göre hareket edip etmediğini kontrol etme imkânı sunar. Ayrıca yapılan tüm ziyaretler yine kontrol edilebilir ve böylelikle işlerde bir aksama meydana gelmez.

Saha Satış Programları ve Plasiyerlere Olan Etkisi

Saha satış programları, yalnızca yetkililerin değil aynı zamanda plasiyerlerin de iş yükünü olabildiğince hafifletir. Saha satış personeli olmak, son derece stresli ve yorucu bir meslektir. Sorumlulukların çok daha fazla olması, bu personellerin motivasyonunu da derinden etkiler. Fakat kullanılan saha satış programları ile birlikte personellerin yaptıkları işler otomatik olarak sisteme düşer. Bu durum da, personelin üzerindeki sorumluluğu hafifletirken, motivasyonunu da oldukça yükseltir.

Sahadayken yapılan tüm işlemler anlık olarak yetkililerin sistem ekranlarına da düşer. Bu esnada herhangi bir bilgi vermek ya da mesaj iletmek için, uygulama içerisindeki mesajlaşma bölümü oldukça avantajlıdır. Aynı zamanda yapılan işlemler ile ilgili ayrıntılı rapor imkânı da, plasiyerin yaptığı tüm satışlar, aldığı tüm siparişler ve daha bunun gibi hemen her işlem için detaylı raporların alınmasını sağlar. Saha satış programları, yukarıda saydığımız özelliklerden çok daha fazlasına sahiptir. Kapsamlı bir satış programı ile hem saha hem de merkez ofisteki işlemler sistematik bir şekilde ilerlerken, satış rakamları da bu durumdan olumlu bir şekilde etkilenir.

Projelerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin