BarDep Depo Yönetim Otomasyonu,  özetle bir firmanın ürünlerinin stoklanması, ürün hareketlerinin kontrolü esasına dayanan otomasyon sistemidir. Depo yönetiminde barkod çözümleri ile stoklar kontrol edilebilir, bu sayede ürün takibi hatasız gerçekleştirilir.

Geniş ürün gamına sahip işletmelerde, her ürün için farklı giriş çıkış işlemleri ve farklı atamalar yapılmaktadır. Mal Kabul, Depolama, Etiketleme, Sayım, İadeler ve Müşteri sevkiyatı gibi işlemleri daha rahat ve otomatik takip ve kontrol etmek için Depo Yönetim Sistemine ihtiyaç duyulur.

Günümüzün rekabet koşullarında hızlı ve hatasız hizmet veren firmalar öne geçecektir. Sizde işletmenizde stoklarınızı kontrol altına almak, daha hızlı ve hatasız sevkiyat ve kabul işlemleri yapmak istiyorsanız BarDep Depo Yönetim Sistemi ile tanışın.

 

MAL KABUL (Alım İrsaliyesi/Faturası)

Planlı Mal Kabul Modülü

Satın alma işlemini, sipariş ile yapan işletmelerin kullanabileceği modüldür. Tedarikçilere sipariş açılır ve bu sipariş LOGO ‘da satın alma siparişi olarak kaydedilir. Malzemeler tedarikçilerden geldiği zaman depocu siparişi çağırır, siparişi verilen malzemeleri ve miktarlarını görür. Gelen malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak mal kabul işlemini yapar. Gelen tüm malzemelerin kabulü yapıldıktan sonra BarDep Depo Yönetim sisteminden “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO’ya Alım İrsaliyesi veya Alım Faturası aktarılır.

Plansız Mal Kabul Modülü

Satın alma işlemini, herhangi bir siparişe bağlı olmadan yapan işletmelerin kullanabileceği modüldür. Malzemeler tedarikçilerden geldiği zaman. Depocu tedarikçiyi, malzemeleri stoklayacağı İşyerini, Bölümü ve depoyu seçer. Gelen malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak mal kabul işlemini yapar. Gelen tüm malzemelerin kabulü yapıldıktan sonra, BarDep Depo Yönetim sisteminden “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO’ya Alım İrsaliyesi veya Alım Faturası aktarılır.

Mal Kabul İade Modülü

Tedarikçilerden Planlı ve plansız olarak gelen ürünleri İade etmek için kullanılabilecek modüldür. Depocu iade edilecek tedarikçiyi seçer. İade edilecek malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak İade işlemini yapar. İade edilecek tüm malzemelerin işlemi yapıldıktan sonra BarDep Depo Yönetim sisteminden “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO’ya Alım İade İrsaliyesi veya Alım İade Faturası aktarılır.

 

DEPO İŞLEMLERİ (Ambar Fişleri)

Depolar Arası Hareket Modülü

Firmada tanımlı Depolar veya Ambarlar arasındaki tüm malzeme ve ürün hareketlerinin yapıldığı bölümdür. Depocu malzemelerin çıkış ve giriş İş Yeri, Bölüm veya Ambarı seçerek işleme başlar. Malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak işlemini yapar. Tüm malzemelerin transferi yapıldıktan sonra BarDep Depo Yönetim sisteminden “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak işlemi tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO’ya Ambar Fişi aktarılır.

Planlı Depolar Arası Hareket Modülü

Firmada tanımlı İşyeri, Bölüm ve Depolar arasında hareketleri sipariş ile yapan işletmelerin kullanabileceği modüldür. LOGO ‘ya kayıt edilen siparişin Ambarı kaynak, Sevkiyat adresi kodu da hedef ambarı kabul edilir. Depocu siparişi çağırır, siparişi verilen malzemeleri ve miktarlarını görür. Malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak Ambarlar arası hareket işlemini yapar. Gelen tüm malzemelerin işlemi yapıldıktan sonra BarDep Depo Yönetim sisteminden “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO’ya Ambar Fişi aktarılır.

Sayım Modülü (Sayım Eksiği/Fazlası Fişi)

BarDep Depo Yönetim sisteminde Sayım Modülü malzemelerin barkodlarını okutarak veya malzeme seçilip miktar girilerek bir havuzda biriktirilmesi ile başlar. Biriktirilen bu bilgiler değerlendirme menüsü ile LOGO’da bulunan stok miktarlarıyla karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda malzemeler arasındaki farklar belirlenir. Sayılan malzeme miktarlarının sistemdeki sayılara göre EŞİT, FAZLA veya EKSİK olup olamadıkları ortaya çıkmaktadır. Bu değerlendirmeden sonra Sayım sonucu Aktarım tuşu ile Logoya Sayım Eksiği / Sayım Fazlası Fişi olarak aktarılır. Sayım işlemini bir tek malzeme, bir malzeme gurubu, bir ambarı veya bir firmayı hedefleyerek te yapmak mümkündür.

Üretimden Giriş Modülü

Üretim yapan ve ürettikleri malzemeleri stoğa kazandırmak isteyen işletmelerin kullanabileceği modüldür. Depocu malzemeleri stoklayacağı İşyeri, Bölüm ve depoyu seçer. Gelen malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak üretimden giriş işlemini yapar. Üretilen tüm malzemelerin işlemi yapıldıktan sonra BarDep Depo Yönetim sisteminde “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO’ya Üretimden Giriş Fişi aktarılır.

Sarfa Çıkış Modülü

Stokta bulunan, sarf edilmek üzere üretime verilen veya işletme içerisinde malzeme olarak kullanan işletmelerin kullanabileceği modüldür. Depocu malzemelerin bulunduğu İşyeri, Bölüm ve depoyu seçer. Sarf edilecek malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak işlemini yapar. Sarf edilecek tüm malzemelerin işlemi yapıldıktan sonra BarDep Depo Yönetim sisteminde “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO’ya Sarf Fişi aktarılır.

Fire/İmha Çıkış Modülü

Stokta bozulan malzemeleri veya üretim sonucunda oluşan fireleri stoktan düşürmek isteyen işletmelerin kullanabileceği modüldür. Depocu malzemelerin bulunduğu İşyeri, Bölüm ve depoyu seçer. Fire edilecek malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak işlemini yapar. Tüm malzemelerin işlemi yapıldıktan sonra BarDep Depo Yönetim sisteminde “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO’ya Fire Fişi aktarılır.

SEVKİYAT (Satış İrsaliyesi/Faturası)

Planlı Sevkiyat Modülü

Sevkiyat işlemini, Müşterilerin vermiş olduğu siparişler doğrultusunda yapan işletmelerin kullanabileceği modüldür. Soğuk satış veya telefon ile toplanan siparişler LOGO‘da satış siparişi olarak kaydedilir. LOGO’ya kaydedilen siparişler eğer bir onay mekanizmasından geçecek ise, bir yetkili tarafından kontrol edilerek gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra statüsü “sevk edilebilir” olarak değiştirilir. Statüsü “Sevk edilebilir” olan bütün siparişler sevke hazır olarak depocunun el terminaline düşer. Depocu ilgili siparişi çağırır, siparişi verilen malzemeleri ve miktarlarını görür. Gelen malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak Sevk işlemini yapar. Tüm malzemelerin Sevki yapıldıktan sonra BarDep Depo Yönetim sisteminde “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO’ya Satış İrsaliyesi veya Satış Faturası aktarılır.

Plansız Sevkiyat Modülü

Sevkiyat işlemini, herhangi bir plana bağlı olmaksızın yapan işletmelerin kullanabileceği modüldür. Depocu sevkiyatını yapacağı cari ile malzemelerin çıkışının yapılacağı ambarı seçer. Malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak Sevk işlemini yapar. Tüm malzemelerin Sevki yapıldıktan sonra BarDep Depo Yönetim sisteminde “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO’ya Satış İrsaliyesi veya Satış Faturası aktarılır.

Sevk İade Modülü

Müşterilere Planlı ve plansız olarak Sevkedilen ürünleri depoya İade almak için kullanılabilecek modüldür. Depocu iade veren cariyi seçer. Gelen malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak İade işlemini yapar. İade edilecek tüm malzemelerin işlemi yapıldıktan sonra BarDep Depo Yönetim sisteminde “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO’ya Satış İade İrsaliyesi veya Satış İade Faturası aktarılır.

ÜRETİM

Reçetesiz Üretim Modülü

Tek bir birim setinde reçetesiz üretim yapan işletmelerin kullanabileceği modüldür. (Ör: Beyaz veya kırmızı et üretenler vb. ) Beyaz et üreticileri gün içerisinde tüm tavuğu parçalayarak (but kanat, göğüs vb.) ürünler elde ederler. Tezgaha verilen malzemelerden üretim sonrası ne çıkacağını kestirmek mümkün olmadığından reçeteye bağlı bir üretim yapmak mümkün değildir. Reçetesiz Üretim Modülü anlık olarak üretime giren ve çıkan ürünleri takip eden ve bu işlemler sonucunda otomatik olarak sarf edilen malzemeleri stoktan düşen, üretilen malzemeli de stoğa kazandıran modüldür. Bu işlem sonucunda LOGO’ya Üretimden Giriş Fişi, Sarf Fişi ve Fire Fişi otomatik aktarılır. Bu modül sadece bir bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

ETİKETLEME/BARKODLAMA

Ürün Etiketleme/Barkodlama Modülü

Malzemelerinde etiketleme ve barkodlama ihtiyacı duyan işletmelerin kullanabileceği bir modüldür. BarDep Depo Yönetim Sisteminin herhangi bir modülünde işlem yaparken, etiketsiz veya barkodsuz olan herhangi bir malzeme olduğunda işlem akışınızı bozmadan etiket veya barkod çıkarabileceğimiz bir modüldür. BarDep Depo Yönetim Sisteminin modülleri ile beraber çalışabileceği gibi tek başına ayrı bir modül veya palet etiketi hazırlayabilecek apayrı bir modül gibi çalışabilmektedir. Etiket ve Barkod tasarımı esnek olup istenilen şekilde Etiket veya Barkod tasarımı yapılabilmektedir. Bu modül tek başına bir bilgisayarda veya bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

Projelerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin