BarDep Depo Yönetim Otomasyonu,  özetle bir firmanın ürünlerinin stoklanması, ürün hareketlerinin kontrolü esasına dayanan otomasyon sistemidir. Depo yönetiminde barkod çözümleri ile stoklar kontrol edilebilir, bu sayede ürün takibi hatasız gerçekleştirilir.

Geniş ürün gamına sahip işletmelerde, her ürün için farklı giriş çıkış işlemleri ve farklı atamalar yapılmaktadır. Mal Kabul, Depolama, Etiketleme, Sayım, İadeler ve Müşteri sevkiyatı gibi işlemleri daha rahat ve otomatik takip ve kontrol etmek için Depo Yönetim Sistemine ihtiyaç duyulur.

Günümüzün rekabet koşullarında hızlı ve hatasız hizmet veren firmalar öne geçecektir. Sizde işletmenizde stoklarınızı kontrol altına almak, daha hızlı ve hatasız sevkiyat ve kabul işlemleri yapmak istiyorsanız BarDep Depo Yönetim Sistemi ile tanışın.

 

Modüller
Ekran Görüntüleri
Modüller

MAL KABUL (Alım İrsaliyesi/Faturası)

Planlı Mal Kabul Modülü

Satın alma işlemini, sipariş ile yapan işletmelerin kullanabileceği modüldür. Tedarikçilere sipariş açılır ve bu sipariş LOGO ‘dasatın alma siparişi olarak kaydedilir. Malzemeler tedarikçilerden geldiği zaman depocu siparişi çağırır, siparişi verilen malzemeleri ve miktarlarını görür. Gelen malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak veya okutup miktar girerek mal kabul işlemini yapar. Gelen tüm malzemelerin kabulü yapıldıktan sonra “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO ’da Alım İrsaliyesi veya Alım Faturası aktarılır. Bu modül işletmenin koşullarına bağlı olarak el terminalinde veya bir bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

Plansız Mal Kabul Modülü

Satın alma işlemini, herhangi bir siparişe bağlı olmadan yapan işletmelerin kullanabileceği modüldür. Malzemeler tedarikçilerden geldiği zaman depocu tedarikçiyi ve malzemeleri stoklayacağı İşyeri, Bölüm ve depoyu seçer. Gelen malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak veya okutup miktar girerek mal kabul işlemini yapar. Gelen tüm malzemelerin kabulü yapıldıktan sonra “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO ’da Alım İrsaliyesi veya Alım Faturası aktarılır. Bu modül işletmenin koşullarına bağlı olarak el terminalinde veya bir bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.


Mal Kabul İade Modülü

Tedarikçilerden Planlı ve plansız olarak gelen ürünleri İade etmek için kullanılabilecek modüldür. Depocu iade edilecek tedarikçiyi seçer. Gelen malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak veya okutup miktar girerek İade işlemini yapar. İade edilecek tüm malzemelerin işlemi yapıldıktan sonra “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO ’da Alım İade İrsaliyesi veya Alım İade Faturası aktarılır. Bu modül işletmenin koşullarına bağlı olarak el terminalinde veya bir bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

DEPO İŞLEMLERİ (Ambar Fişleri)

Depolar Arası Hareket Modülü

Firmada tanımlı Depolar/Ambarlar arasındaki tüm malzeme ve ürün hareketlerinin yapıldığı bölümdür. Depocu malzemelerin çıkış (Kaynak İş Yeri, Bölüm, Ambar) ile giriş(Kaynak İş Yeri, Bölüm, Ambar) seçerek işleme başlar. Malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak veya okutup miktar girerek işlemini yapar. Tüm malzemelerin transferi yapıldıktan sonra “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak işlemi tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO ’da Ambar Fişi aktarılır. Bu modül işletmenin koşullarına bağlı olarak el terminalinde veya bir bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

Planlı Depolar Arası Hareket Modülü

Firmada tanımlı İşyeri, Bölüm ve Depolar arasında hareketleri sipariş ile yapan işletmelerin kullanabileceği modüldür. LOGO ‘da sevkiyat adresli sipariş fişi kaydedilir. Kayıt edilen siparişin Ambarı kaynak (Çıkış) Seçilen Sevkiyat adresi kodu da hedef (Giriş) ambarı kabul edilir.Depocu siparişi çağırır, siparişi verilen malzemeleri ve miktarlarını görür. Malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak veya okutup miktar girerek Depolar arası hareket işlemini yapar. Gelen tüm malzemelerin işlemi yapıldıktan sonra “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO ’da Ambar Fişi aktarılır. Bu modül işletmenin koşullarına bağlı olarak el terminalinde veya bir bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

Sayım Modülü (Sayım Eksiği/Fazlası Fişi)

Sayım sistemi ile istenilen herhangi bir zamanda malzemelerin barkodlarını okutarak veya kullanıcıya yetki verilmek sureti ile malzeme seçilip miktar girilerek oluşturulan bilgiler bir havuzda biriktirilir. Biriktirilen bu bilgiler değerlendirme menüsü ile LOGO’da bulunan stok miktarlarıyla karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda malzemeler arasındaki farklar belirlenir. Sayılan malzeme miktarlarının sistemdeki sayılara göre EŞİT, FAZLA veya EKSİK olup olamadıkları ortaya çıkmaktadır. Bu değerlendirmeden sonra Sayım sonucu Aktarım tuşu ile Logoya Sayım Eksiği / Sayım Fazlası Fişi olarak aktarılır. Sayım işlemini bir tek malzeme, bir malzeme gurubu, bir ambarı veya bir firmayı hedefleyerek te yapmak mümkündür. Bu modül işletmenin koşullarına bağlı olarak el terminalinde veya bir bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

Üretimden Giriş Modülü

Üretim yapan ve ürettikleri malzemeleri stoka kazandırmak isteyen işletmelerin kullanabileceği modüldür. Depocu malzemeleri stoklayacağı İşyeri, Bölüm ve depoyu seçer. Gelen malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak veya okutup miktar girerek üretimdengiriş işlemini yapar. Üretilen tüm malzemelerin işlemi yapıldıktan sonra “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO ’da Üretimden Giriş Fişi aktarılır. Bu modül işletmenin koşullarına bağlı olarak el terminalinde veya bir bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

Sarfa Çıkış Modülü

Stokta bulunan ve sarf edilmek üzere üretime verilen veya işletme içerisinde malzeme kullanan işletmelerin kullanabileceği modüldür. Depocu malzemelerinbulunduğu İşyeri, Bölüm ve depoyu seçer. Sarf edilecek malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak veya okutup miktar girerek işlemini yapar. Sarf edilecek tüm malzemelerin işlemi yapıldıktan sonra “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO ’da Sarf Fişi aktarılır. Bu modül işletmenin koşullarına bağlı olarak el terminalinde veya bir bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

Fire/İmha Çıkış Modülü

Stokta bozulan malzemeleri veya üretim sonucunda oluşan fireleri stoktan düşmek isteyen işletmelerin kullanabileceği modüldür. Depocu malzemelerin bulunduğu İşyeri, Bölüm ve depoyu seçer. Fireedilecek malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak veya okutup miktar girerek işlemini yapar. Tüm malzemelerin işlemi yapıldıktan sonra “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO ’da Fire Fişi aktarılır. Bu modül işletmenin koşullarına bağlı olarak el terminalinde veya bir bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

SEVKİYAT (Satış İrsaliyesi/Faturası)

Planlı Sevkiyat Modülü

Sevkiyat işlemini, Müşterilerin verilmiş olduğu siparişler doğrultusundayapan işletmelerin kullanabileceği modüldür. Soğuk satış ile veya telefon ile toplanan siparişler LOGO ‘da satış siparişi olarak kaydedilir.Bu siparişler bir kişi tarafından kontrol edilerek gekli düzeltmeler yapıldıktan sonra satüsü “sevkedilebilir” olarakkaydedilir. Satüsü “Sevkedilebilir” olan bütün siparişler sevke hazır olarak depocunun el terminaline düşer. Depocu ilgili siparişi çağırır, siparişi verilen malzemeleri ve miktarlarını görür. Gelen malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak veya okutup miktar girerek Sevk işlemini yapar. Tüm malzemelerin Sevki yapıldıktan sonra “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO ’da Satış İrsaliyesi veya Satış Faturası aktarılır. Bu modül işletmenin koşullarına bağlı olarak el terminalinde veya bir bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

Plansız Sevkiyat Modülü

Sevkiyat işlemini, herhangi bir plana bağlı olmaksızınyapan işletmelerin kullanabileceği modüldür. Depocu sevkiyatını yapacağı cari ile malzemelerin çıkışının yapılacağı ambarı seçer. Malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak veya okutup miktar girerek Sevk işlemini yapar. Tüm malzemelerin Sevki yapıldıktan sonra “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO ’da Satış İrsaliyesi veya Satış Faturası aktarılır. Bu modül işletmenin koşullarına bağlı olarak el terminalinde veya bir bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

Sevk İade Modülü

Müşterilere Planlı ve plansız olarak Sevkedilen ürünleri depoya İade almak için kullanılabilecek modüldür. Depocu iade veren cariyi seçer. Gelen malzemelerin üzerindeki barkodları okutarak veya okutup miktar girerek İade işlemini yapar. İade edilecek tüm malzemelerin işlemi yapıldıktan sonra “LOGO’ya Aktar” butonuna basarak aktarımı tamamlamış olur. Bu işlem sonucunda LOGO ’da Satış İade İrsaliyesi veya Satış İade Faturası aktarılır. Bu modül işletmenin koşullarına bağlı olarak el terminalinde veya bir bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

ÜRETİM

Reçetesiz Üretim Modülü(Üretime Mal Verme + Üretimden Giriş + Sarf +Fire)

Tek bir birim setinde reçetesiz üretim yapan işletmelerin kullanabileceği modüldür. (Ör: Beyaz veya kırmızı et üretenler vb. ) Beyaz et üreticileri gün içerisinde tüm tavuk parçalayarak (but kanat, göğüs vb.) ürünler elde ederler. Tezgaha verilen malzemelerden üretim sonrası ne çıkacağını kestirmek mümkün olmadığından reçeteye bağlı bir üretim yapmak mümkün değildir.Reçetesiz Üretim Modülü anlık olarak üretime giren ve çıkan ürünleri takip eden ve bu işlemler sonucunda otomatik olarak sarf edilen malzemeleri stoktan düşen, üretilen malzemeli de stoğa kazandıran modüldür. Bu işlem sonucunda LOGO ’ya Üretimden Giriş Fişi, Sarf Fişi ve Fire Fişi otomatik aktarılır. Bu modülsadece bir bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

ETİKETLEME/BARKODLAMA

Ürün Etiketleme/Barkodlama Modülü

Malzemelerini etiketleme/barkodlama ihtiyacı duyan işletmelerin kullanabileceği modüldür. BarDep Depo Yönetim Sisteminin herhangi bir modülünde işlem yaparken,etiketsiz/barkodsuz olan herhangi bir malzeme olduğunda işlem akışınızı bozmadan etiket/barkod çıkarabileceğimiz bir modüldür. BarDep Depo Yönetim Sisteminin modülleri ile beraber çalışabileceği gibi tek başına ayrı bir modül veya palet etiketi hazırlayabilecek apayrı bir modül gibi çalışabilmektedir. Etiket/Barkod tasarımı esnek olup istenilen şekilde Etiket/Barkod tasarımı yapılabilmektedir. Bu modültek başına bir bilgisayarda veya bilgisayara bağlı telsiz barkod okuyucu ile kullanılabilir.

Terazi / Kantar Modülü

Firmada bulunan ve seri İletişim ile dışarıya bilgi erebilen hertürli Terazi/Kantar ile kullanılabilen bir modüldür. BarDep Depo Yönetim Sisteminin bütün modülleri ile entegre çalışabilmektedir. Bu modül Terazi/Kantar ile bağlıbir bilgisayarda kullanılabilir.

Ekran Görüntüleri

Projelerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin