Kanatlı Et Üreticileri İçin Üretim Takip Sistemi

1.AMAÇ:

KANATLI ET ÜRETİCİLERİ İÇİN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM SİSTEMİ“ Projesi, kanatlı et üreticileri için geliştirilmiş olup, üreticiler (kümesler), kuluçka fabrikası, yem fabrikası, saha denetçileri (veterinerler) ve saha yöneticisi arasındaki otomasyonun sağlanması ve işlemlerin ERP Programına entegre edilmesi ve geriye doğru çeşitli raporlar verilmesini sağlayan geniş kapsamlı bir yazılımdır.

2.PROJENİN ÖNCEKİ DURUMU:

Proje öncesinde tüm süreçler elle sürdürülmektedir.

3.BEKLENEN FAYDALAR:

 1. Kümes teknik bilgilerinin kayıt altına alınması sağlanır,
 2. Kümeslerin son durumları anlık izlenir,
 3. Verilen iş emirlerine ilgili birimlerin tam olarak uymaları sağlanır,
 4. Civciv sevk emirlerine göre yemin otomatik olarak hesaplanması sağlanır,
 5. Departmanlar arasındaki iletişim problemlerini giderir,
 6. Verilen iş emirlerinin durum ve aşamaları takip edilir,
 7. Saha kontrol kartlarının sistematik olarak işlenmesini sağlar,
 8. Kümeslere verilen hizmetlerin geriye doğru izlenebilmesini sağlar,
 9. Kümeslere teslim edilen malzeme ve stoklar takip edilebilir,
 10. Rota planları ile saha denetimi sağlanır,
 11. Geçmiş dönem işlemleri analiz edilebilir,
 12. Üretici hesap kesimleri hızlı olarak hesaplanır,
 13. Stok hareketlerinin LOGO programına entegrasyonu sağlanır,
 14. Doğru envanter bilgisinin tutulması sağlanır,
 15. İş süreçlerinin hızlanması ve hatadan arınması,
 16. Firmaya saygınlık ve kalite güvencesi kazandırması sağlanır.

4.KRITIK BAŞARI FAKTÖRLERI:

En kritik başarı faktörü üst yönetim desteği ve belirlenecek prosedürlere titizlikle uyulmasıdır.

Proje birçok departmanın otomasyonunu sağlayacak olup, her departman kendine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmelidir. Bazı departmanlarda kontrol ve denetimi sağladığından denetlenmek istemeyen departmanlar, sistemi kullanmamak için çeşitli bahaneler üretebilirler. Böylesi durumlarda üst yönetimin sistemi zorunlu kullandırması gerekecektir.

Bu dökümanda sunulan ekran çıktıları, program görselleri ve çeşitli raporlar, örnek  müşteri datası olup, uygun yapılandırma sonucu elde edilmiştir. Aynı raporları elde etmek için LOGO tarafında oluşturulacak tanım ve yapılandırmalara tamamen uyulması gerekmektedir.

5.VARSAYIMLAR:

 1. Programın PC’de kullanılacağı yerlerde internete bağlı çalışır durumda bilgisayarların olduğu,
 2. Serverda her PC kullanıcısının RDP lisansının olduğu,
 3. Server donanımının yeterli konfigrasyona sahip olduğu, Varsayılmıştır.

6.DONANIM VE YAZILIM KONFİGÜRASYONU:

A. DONANIM:

(1) El Terminalleri:

Broiler Takip Otomasyonunda kullanılacak olup, sahadan bilgi toplamak için kullanılacak donanımdır.

 (2) Araç Yazıcısı:

Broiler Takip Otomasyonunda kullanılacak olup, fişlerin yazma işlemini yapacak olan donanımdır.         

B. YAZILIM:

(1) Yönetim Modülü:

Yönetici tarafından kullanılacak olan; Firma tanımlama, kullanıcı açma, yetki yönetimi vb. tanımlarının yapılabildiği sistemi şekillendiren modüldür.

(2) Genel Parametreler ve Ayarlar

Broiler Takip Otomasyonunun çalışması için gerekli tüm ayarlar ve sabit tanımlamaların yapılacağı yerdir. 8 Ayrı sayfadan oluşur.

Broiler - Genel Parametre Ayarları

(3) Tanımlamalar

Broiler - Tanımlamalar

(4) El Terminali Listesi

Sahada Kullanılacak el terminallerinin görevlerinin belirlendiği ve yetkilerinin ayarlandığı yerdir.

(5) Kümes Kimlik Basımı

Kümesleri denetleyen veterinerler için günlük ziyaret rotası Veteriner Rotası Modülü ile oluşturulur. Bu rotaya göre kümeslerin mutlaka ziyaret edilmesi gerekmektedir. Veterinerlerin rota planına göre kümesleri  ziyaret edip etmedikleri bu kimlik kartı üzerindeki barkod ile takip edilecektir. Veteriner kümese uğramadan ziyareti başlatamayacak ve uğradım bilgisini terminale giremeyecektir. Kümesler için kimlik kartının oluşturulup yazdırılacağı modüldür.

(6) Hesap Kesim Tanımları

Dönem sonunda üreticilerin hesap kesimlerini yapabilmek için sabit tanımlamalara ihtiyaç vardır. Bu tanımlamalar doğrultusunda üreticinin dönemsel hesabı çıkartılacaktır.

Broiler - Hesap Kesim Tanımları

(7) Laboratuvar

Bio Güvenlikçinin Kümesten aldığı numunelerin, laboratuvar tarafından incelendikten sonra sonucunun sisteme girileceği modüldür. Bu numuneler genellikle kümesten alınan Swap ve Canlı kesimhanede kesildikten sonra NDV,IBD,IBV sonuçları için alınan kan numuneleridir Eğer sonuç pozitif çıkarsa Bio Güvenlikçi tekrar kümse yönlendirilir ve işlemler tekrar baştan başlar. Eğer sonuç Negatif çıkarsa Kümes Civciv İçin hazır demektir.

7.Broiler İşlemleri:

(1) Yeni Broiler Tanımları

Kümeslerin takibi için kullanılacak olan modüldür. Kümeslerin durum bilgisine bakılarak kümes dolumu yoksa boş mu, boş ise Biogüvenlikçinin ziyaret etmesi gerekiyor mu, Dezenfeksiyonu gerekiyor mu, Swap numunesi almak gereklimi, kümese civciv vermek için uygun mu, yem durumu vb. bilgilere göre ilgilenmesi gereken sorumlularında yönlendirilmesi için kullanılacaktır. Sistemi kullanan bütün sorumluların kullanacağı modüldür. Kümes durum bilgileri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

Broiler Tanımları

(2) Broiler Detay Tanımları

Bu Modül ile LOGO ’da bulunan Cari ve Ambar bilgileri alınarak bu bilgiler ile bir kümesin diğer teknik bilgileri ilişkilendirilecektir. Bu bilgiler işlemlerde referans alınıp raporlamalarda ve form çıktılarında kullanılacaktır. Kümes teknik bilgileri: Kapasite, sulama, besleme suyu, elektrik, havalandırma, yem depolama, ısıtma tipi gibi bilgilerden oluşacaktır.

Broiler Detay Tanımları

(3) Broiler Fişleri

Her bir üreticinin geriye doğru kaç dönemi varsa dönem dönem tüm fiş hareketlerinin izlenebildiği bölümdür. Aktif olan dönemdeki fişler düzeltilebilir ve gerektiğinde ek fişlerinde kaydedilebildiği bölümdür.

Broiler Fişleri

(4) Broiler Fiş Detayları

Her bir üreticinin geriye doğru kaç dönemi varsa dönem dönem olarak tüm detayların tek tek incelenebildiği modüldür.

Broiler Fiş Detayları

(5) Hesap Kesim Modülü

Bir dönem boyunca Kümese verilmiş olan Civciv, Yem, İlaç, Aşı vb. malzemeler doğrultusunda kümesin hesabını çıkartacak ve kümesi sarf edecek olan modüldür.

8. Rota Planları:

(1) Biogüvenlikçi Rota Planı

Biogüvenlikçinin ziyaret edeceği rotanın belirlendiği bölümdür. Biogüvenlikçi aşağıdakiişlemleri gerçekleştirebilir.

a. İlaçlama Emirleri

Kümes durumu Boş olanlardan  veya statüsü “Yeni Açılmış Broiler”, “Kesimi Yapılan Kümes” ve “Swap Sonucu Pozitif olan Kümesler Biogüvenlikçinin denetlemesi için Listelenir. Biogüvenlikçi kümesi ziyaret etikten sonra dezenfeksiyoncuya İlaç ismi ve kullanım oranını belirterek bir ilaçlama emiri gönderir.

b. Swap Alımı İçin Ziyaret

Dezenfeksiyoncunun emir doğrultusunda ilaçladığı kümeslere Swap alımı için 2. kez gidilir ve swap alınıp laboratuvara incelenmek üzere gönderilir.

(2) Dezenfeksiyoncu Rota Planı

Biogüvenlikçinin ilaçlama emri doğrultusunda, dezenfeksiyoncunun ziyaret edeceği kümeslerin belirlendiği bölümdür. Dezenfeksiyoncu kümesleri ilaçlayan kişilerin yaptıkları işlemleri el terminaline girildiği bölümdür. Dezenfeksiyon şekilleri (1 Kostikli Yıkama, 2 köpüklü Yıkama, 3 Aldehidli Dezenfektan, 4 İyotlu Dezenfektan) seçilecektir.

(3) Denetçi Rota Planı

İşletme bünyesinde bulunan veteriner hekimler için günlük Ziyaret programı (rota) düzenlenebilecektir. Bu rotadaki her kümes saat kaçta ziyaret edildi, toplam kaç dakika kalındı ve bir sonraki kümese gidene kadar yolda kaç dakika harcandığı raporu verilebilecektir. Bu ziyaretlerin gerçekleşip gerçekleşmediği barkod ile tespit edilebilecektir.

(4) Denetçi Durum Listesi

Civciv verilen her bir kümes haftada en az bir defa veteriner tarafından ziyaret edilir. Bu ziyarette aşağıdaki kontrol ve işlemler yapılır.

a. El Terminali ile Araç Yükleme Modülü

Saha Elemanlarının üreticilerde kullanacağı ilaç, dezenfeksiyon, aşı vb. malzemeler olacaktır. Bu malzemeleri takip edebilmek için araç ambarları tanımlanacaktır. Personel sahaya çıkmadan önce İlaç ambarından kendi ambarına malzeme yüklemesi yapılacaktır. Bu modül aracılığı ile yüklenen malzemeler doğrultusunda LOGO’ da ilaç ambarından araç ambarına transfer fişi oluşturulur.

b. El Terminali ile Araç Boşaltma  Modülü

Saha Elemanlarının sahadan döndükten sonra aracında kalan ürünleri depoya iade etme işlemidir. Bu modül aracılığı indirilen malzemeler doğrultusunda LOGO’ da araç ambarından ilaç ambarına transfer fişi oluşturulur.

c. Kümes Kontrolü

Kümese civciv verildiği tarihten canlı kesimi yapılana kadar günlük olarak ölçülmesi gereken bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgileri günlük olarak düzenli bir şekilde üretici tarafından Kümes kontrol kartına işlenir.

Denetçi haftalık ziyaretini gerçekleştirdiğinde

• Önceki ziyaretinden yeni ziyaretine kadar Üretici tarafından Kümes Kontrol Kartına girilmiş olan bilgileri el terminaline gün gün olarak kayıt eder.

• Kontrol amaçlı kendi ölçümleri olan civciv ölümü, ortalama canlı ağırlığı, kümes Isısı, gülük yem tüketimi, toplam yem tüketimi, FCR gibi bilgileri el terminaline kayıt eder.

• Toplanan bu bilgiler ışığında Veteriner kendi düşünce ve görüşlerini el terminaline kayıt eder.

• Veteriner ihtiyaç duyması durumunda otopsi sonuçlarını tedavi için gerekli reçete bilgilerini de el terminaline kayıt edebilir.

d. Otopsi

Veteriner ziyaret ettiği kümeste limitlerin üzerinde civciv ölümü olduğunu tespit eder ise otopsi yapıp sonuçları kayıt edeceği modüldür.

Bu bilgiler; Ziyaret Nedeni, Damızlık Kodu/Yaşı, son 3 gün ölüm değerleri, İlk hafta mortalite %, son hafta mortalite%, canlı ağırlık, altlık kapasitesi, havalandırma şekli, Açıklama, ilave bulgular, ön tanı, yapılan öneri bilgilerini içermektedir.

Bunlara ilave olarak 5 ayrı hayvana ait olan aşağıdaki otopsi bilgileri de girilecektir. Bu bilgiler Solunum,  Sinüzitis, sinirsel, topallık, tüylenme, ibik-sakal, ishal, asites, poliserozitis, kalp, karaciğer-dalak, havakeseleri,trachea, akciğer,ön mide, taşlık, bağırsaklar, sekum, koksidioziz, nekrotik enteritis, bursa fabricius, kaslar, böbrekler,  femur, sinirlere ait bilgileridir.

e. Üreticiye Malzeme Teslim Etme

Veterinerin üreticiye teslim edeceği malzemelerin kayıt edileceği, LOGO’ da Ambarlar Arası Transfer fişinin oluşturulacağı, fişin yazdırılacağı modüldür.

f. Üreticiden Malzeme İadesi

Üreticinin Veterinere iade edeceği malzemelerin kayıt edileceği, LOGO’ da Ambarlar Arası Transfer fişinin oluşturulacağı, fişin yazdırılacağı modüldür.

9. Kuluçka İşlemleri:

(1) Kuluçka Üretim Projeksiyonu

Kuluçkanın Üretimi doğrultusunda gün gün üretim projeksiyonunu girdiği bölümdür. Saha Yöneticisi bu projeksiyon doğrultusunda civciv sevk emrini oluşturur.

(2) Civciv Sevk Emri

Kuluçkadan gönderilen Üretim Projeksiyonu değerleri Işığında Civciv Sevk emirlerinin hazırlandığı modüldür. Saha yöneticisi tarafından hazırlanır.

(3) Civciv Rota Planı

Civciv sevk emri yapıldığında kuluçka, hangi kümese, hangi tarihte, hangi ırktan kaç adet civciv sevk edeceği emri ile rota oluşacaktır.

(4) Civciv Sevk Durum Bilgileri

Kullanıcının Civciv sevk emri doğrultusunda sevkiyatını yaptığı ve emirde yer alan civciv sayısından fazlasını yükleyemediği yerdir. Kullanıcı bu sevkiyat sonucunda Logoya Ambarlar arası transfer fişi otomatik olarak düzenlenecektir. Civcivin sevk edildiği tarih Dönem başlangıcı kabul edilecek ve bütün hesaplamalar buna göre yapılacaktır.

Sevk emrinde bulunan miktardan daha az civciv sevk edilmesi durumunda yem programının da bundan etkilenmesi gerektiğinden, yem programındaki miktarlar yeniden güncellenecektir.

Civcivleri kümese teslim eden şoför aynı zamanda kümesin Talaş ve Beton Isısını da ölçüp kuluçka sorumlusunda bildirecektir.

10. Yem İşlemleri:

(1) Broiler Yem Programı

Tanımlamalar kısmında Bulunan günlük yem tüketim tablosu (yukarıdaki Şekil) Doğrultusunda civciv sevk emrindeki sayıya göre veya gönderilen civciv sayısına göre, gönderilmesi gereken yem cinsleri ,yem miktarları ve sevk tarihlerini de içeren bir sevkiyat şablonu oluşturulacaktır. Aşağıdaki örnek gibi.

Fabrika bu Sevkiyat şablonu doğrultusunda hangi tarihte kime kaç ton yem sevk edeceğini bilecektir.

(2) Fabrika Yem Üretim Programı

Yem fabrikasındaki üretim amiri için günlük olarak hangi yemden, ne kadar üretmesi gerektiği ile ilgili gün gün bilgi veren modüldür.

(3) Yem Sevk Durum Bilgileri

Sevkiyat programı doğrultusunda fabrika yemi sevk eder. Sevk edilen miktar LOGO ’da Ambarlar Arası Transfer fişi olarak işlenir. Sevk kamyonu için Sevk irsaliyesi hazırlanır ve bu miktarlar Sevkiyat programından da düşülür.

(4) Yem Bitiş Tarihleri Raporu

Tanımlamalar bölümünde bulunan tüketim sabitleri doğrultusunda üreticilere gönderilmiş yemlerin aşağıdaki ne zaman biteceğini veren rapordur.

11. Canlı Kesim İşlemleri:

(1) Canlı Araçları

Kesime gelecek canlıları taşıyan araçların tanımlandığı bölümdür.

(2) Canlı Yükleyicileri

Kesime gelecek canlıları yükleyenlerin tanımlandığı bölümdür.

(3) Canlı Kesim Planları

Kesimhanenin kendisini ayarlayabilmesi için saha yöneticisi tarafından dolu olan kümesler analiz edilerek haftalık kesim programı yapılır. Bu program sayesinde kesimhane araç, ekip vs. ayarlar.

(4) Canlı Yükleme Planları

Kesilecek kümeslerin planlandığı ve emirlerinin verildiği bölümdür.

(5) Canlı Kabul

Kesimhanede çalışacak olan modüldür. Gelen Canlı araçlarını kabul eden ve yöneten modüldür.

12. Raporlar:

(1) Yönetici Raporları

a. Aylık Canlı Raporu

b. Performans Raporu

c. Canlı Aylık KM Raporu

d. Canlı Yükleme Raporu

(2) Diğer Raporlar

 • Ambar Durumu
 • Ziyaret Edilenler Listesi
 • Ziyaret Edilmeyenler Listesi
 • Civciv Teslim Fişleri
 • Yem Teslim Fişleri
 • Broiler Malzeme Teslim Fişleri
 • Denetçi Fişleri

RESİM GALERİ

Projelerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin