Kesimhane otomasyonu

Et sektörüne yönelik Logo ile entegre; Canlı Kabul, Karkas Üretim, Parça Üretimi, Sipariş Girişi, bölge müdürlüklerine Sevkiyat, Cariye Sevkiyat, Anlık Üretim İzleme, Sipariş Üretim Durumu, Randıman vs. raporları ile işletmeye yön veren komplike bir sistemdir.

Kesimhane Otomasyonu projesi ile, bir günde hangi kümesteki canlı tavukların kesildiğini, canlı tavuktan ne kadar karkas çıktığını, çıkan karkastan neler üretildiğini (but, kanat, göğüs v.s), Kimlere hangi ürünlerin sevk edildiğini, takip etmek çıkan mamullerin üretim, sarf,  stok ve sevkiyat bilgilerini LOGO Programına entegre etmek ve üretimle ilgili çeşitli raporlar vermek hedeflenmiştir.

Bu proje ile; 
Üretim bilgilerinin bilgisayar ortamında takip edilmesi ve izlenebilmesi, Her bir parti malın Canlı Randımanı, Karkas Randımanı ve Parça Randımanını anlık görmek, Üretimin bilgilerinin bilgisayar ortamında takip edilmesi, Bir partide oluşan sarf ve firelerin takip edilmesi, Stok yönetiminin sağlanması, Sipariş, Sevkiyat yönetimin sağlanması,
Stok hareketlerinin Logo programına entegrasyonu, Doğru envanter bilgisinin tutulması,
İş süreçlerinin hızlanması ve hatadan arınması, Oluşan sarf ve firelerin takip edilmesi,
Stok hareketlerinin Logo programına tam entegrasyonu sağlanmaktadır.

Kullanılan Donanım


El Terminalleri: Kümese mal verme, Kümesten iade alma, Kümesler arası mal transferi işlemlerini yapan bunun yanında denetçi tarafından hazırlanan kümes raporu girişini sağlayan ve bu işlemler sonucunda irsaliyeyi printer’a otomatik gönderen donanımdır.

Araç Yazıcısı: Fişlerin yazma işlemini yapacak olan donanımdır.

Telsiz Barkod Okuyucu: Operasyon noktalarındaki Barkodları okuyarak Üretime Mal Verme, Üretimden Çıkış, Depolar Arası Hareket, Sevkiyat ve Sayım işlemlerinde ürünlerin üzerindeki barkotlu etiketleri okumak için kullanılacaktır.

Modüller

Yazılım Modülleri

Yönetici Modülü:

Yönetici tarafından kullanılacak olan; Firma tanımlama, kullanıcı açma, yetki yönetimi vb. tanımlarının yapılabildiği sistemi şekillendiren modüldür.

Canlı Kabul Modülü:

Kamyonlar halinde gelen canlı tavukların toplu olarak tartıldığı, daraların düşüldüğü ve net ağırlık bilgilerinin programa aktarıldığı yerdir.

Canlı Aktar Modülü:

Kamyonlarla kesime gelen canlı tavukların kesildikten sonra, Kesim yaşı, Toplam Kilo ve Adetlerinin hesaplandığı her bir kümes için ne kadar yol ölüsünün çıktığı, kursağının yemli olup olmadığı bilgisinin girildiği ve bu bilgiler doğrultusunda Logo’ ya Üretimden Giriş Fişi ile aktarıldığı modüldür.

Karkas Üretim Modülü:

Kesime ne kadar canlı girdiği, bu canlılardan çıkan karkas, taşlık, ciğer, deri, kesim, ölüm veya firenin girildiği ve bu bilgiler sonucunda kesim randımanının otomatik olarak hesaplandığı modüldür.

Üretime Mal Verme Modülü:

Karkas halinde üretimden çıkan tüm ürünlerin (but, ciğer, taşlık vb.) fişi otomatik olarak bu modülde oluşur. Ayrıca Taze Deposunda önceki günden kalan ve parçalanması gereken ürünler var ise bu ürünler bu modülde tek tek okutularak üretime verilir. Bu bilgiler sonucunda Logo’ da Ambar Fişi otomatik oluşturulur.

Üretimden Çıkış Modülü:

Üretimi yapılıp etiketlenen ürünlerin, üzerinde bulunan barkodları okutularak merkez deposuna çıkışını sağlayan, vardiya sonunda bu oluşan fişin Logo’ ya aktarılması sonucunda aşağıdaki fişleri oluşmaktadır;
Üretime verilen tüm ürünlerin Sarf edilmesi için SARF FİŞİ, 
Üretimden çıkan tüm ürünler için ÜRETİM FİŞİ,
Sarf ve Üretim arasındaki fark kadar FİRE fişi oluşturan modüldür.

Ambarlar Arası Hareket Modülü:

Taze, Şok, Merkez depoları arasındaki ürün hareketlerini yöneten ve bunun sonucunda Ambar Fişi’ ni Logo‘ya oluşturan modüldür.

Sipariş Kapatma Modülü:

Önceki günlerden kalan ve tamamı sevk edilmemiş siparişleri kapatmamızı sağlayan modüldür.

Hızlı Sipariş Modülü:

Bilindiği üzere Operatörlerin Logo’ da ki sipariş fişlerini kullanarak Sipariş girmeleri çok zaman almaktadır ve yeterince esnek olamamaktadır. Geliştirilen Hızlı Sipariş Alma Modülü sayesinde Operatörlerin hızlı ve kontrollü bir şekilde sipariş almalarını sağlayarak, bu alınan siparişleri TİGER programına otomatik entegre eden modüldür.

Sipariş İzleme Modülü:

İşletmede 1 adet LCD veya PC ekranında, o gün için siparişi alınmış ürün miktarlarını, hali hazırda üretilmiş miktarları ve yeterli üretim için gerekli miktarları sürekli güncelleyerek listeleyen modüldür.

Planlı Sevkiyat Modülü:

Logo’ ya hızlı sipariş modülü ile işlenmiş olan siparişlerin çağırıldığı ve bu siparişlere istinaden sevkiyatın yapıldığı ve bunun sonucunda Logo‘ya Toptan Satış İrsaliyesi ile işlendiği modüldür.

Mal Kabul Modülü:

Tedarikçilerden gelen sarf ürünlerinin stok girişlerini yapan ve bunun sonucunda Logo’ da Alım İrsaliyesi’ ni oluşturan modüldür.

Kümes Takip Sistemi:

Kümes Takip Sisteminin aşağıdaki modülleri sayesinde kümeslerimizi denetim altına almakla beraber, Logo programına online bilgi akışı sağlamış olacağız. Kesime gelen her bir parti mal için, ne kadar malzeme kullandığımızı ne kadar fire verdiğimizi vs. bu sistem sayesinde online olarak görmüş olacağız. Ayrıca kümesler için hazırlayacağımız kümes barkodları sayesinde kümeslerden sorumlu denetçileri kontrol altına almış olacağız.

Mal Kabul:

Kümes deposuna malzeme kabulünü sağlayan ve bu modül sayesinde Logo’ ya Alım İrsaliyesi oluşturan modüldür.

Kümese Mal Verme:

Kümeslere partiler halinde gönderilen civciv, yem, ilaç vb. malzemelerin takibini yapan, anında transfer irsaliyesini düzenleyen ve otomatik olarak Logo’ ya aktarımını yapan modüldür.

Kümesten İade Alma:

Kümeslere verilmiş olan malzemelerin İade alındığında, transfer irsaliyesini düzenleyen ve otomatik olarak Logo’ ya aktarımını yapan modüldür.
Kümesler Arası Transfer: Bir kümesteki malzemenin diğer bir kümese gönderilmesi gerektiğinde, transfer irsaliyesini düzenleyen ve otomatik olarak Logo’ ya aktarımını yapan modüldür.

Denetçi Anket Raporu:

Kümeslerden sorumlu denetçi için, kümes anketi oluşturabilir ve bu anket sayesinde dilediğimiz her türlü bilgiyi kümeslerden toplayabiliriz.
Kümes Kapatma Modülü: Dönem sonunda kesilen kümesten, ne kadar canlı alındığını, ne kadar yem, ilaç vb. malzemenin harcandığını, ne kadar ölü ve fire olduğunu gösteren Sürü Kesim Raporu almamızı sağlayan ve bu rapor sonrası dönemi kapatmamızı sağlayan modüldür.

Projelerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin