Kesimhane Otomasyonu Kullanmanın Avantajları

Gıda sektöründe hizmet veren firmaların, üretimin her aşamasında izlenebilirlik ilkesini benimsemesi son derece önemlidir. İzlenebilirliğin uygulanması, hem üretici hem de tüketici açısından çok sayıda avantajı da beraberinde getirir. Bu kapsamda, işletmelerin üretimlerinin ve sonraki tüm süreçlerinin sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlayan sistemler üretilmiştir. Üretim takip sistemi ve kesimhane otomasyonu, bu kapsamda en çok tercih edilen iki sistemdir. Bu sistemlerden biri olan kesimhane otomasyonu, gıda sektöründe hizmet veren işletmelerin üretimle ilgili faaliyetlerine yön veren bir sistem olmuştur.

Kesimhane otomasyonu ile kesilen canlı tavukların hangi kümesten olduğunu ve canlı tavukların kesimi ile ne kadar karkas çıktığını takip etmek mümkündür. Aynı zamanda elde edilen karkastan hangi parçaların (but, kanat, göğüs vb.) üretildiğini, üretilen ürünlerin kimlere gönderildiğini ve tüm bu aşamaların kullanılan LOGO çözümlerine entegre edilmesi sağlanmaktadır.

Kesimhane Otomasyonu Hangi Avantajları Sağlar?

  • Üretime ait tüm bilgilerin bilgisayar ortamında iken takip edebilme ve izleyebilme
  • Canlı randıman, karkas randıman ve parça randıman bilgilerinin anlık olarak görebilme
  • Kesim sonrasında elde edilen sarf ve fire bilgilerinin takip edebilme
  • Stok yönetiminin anlık ve güncel olarak yapabilme
  • Sorunsuz bir şekilde sipariş ve sevkiyat yönetimi yapabilme
  • Kullanılan LOGO çözümleri ile yapılan stok hareketlerini anlık olarak entegre edebilme
  • Envanter bilgilerini kaydedebilme ve izleyebilme

Yukarıda sayılan tüm bu avantajlar, canlı tavuk kesimi ile uğraşan tüm firmaların iş yükünü olabildiğince hafifleten avantajlardır. Kesimhane otomasyonunu kullanabilmek için el terminalleri, telsiz barkod okuyucu ya da araç yazıcısı gibi farklı donanımlar kullanılabilir.

El terminalleri ile kümese mal verme ya da kümesten mal alma işlemleri yapılabilir. Aynı zamanda el terminalleri, firmaya bağlı kümesler arasında mal transfer işlemleri ve bu işlemler için denetçi tarafından oluşturulan kümes raporu girişi ve irsaliyenin yazıcıya gönderilmesini sağlar.

Araç yazıcısı, hazırlanan fişlerin yazdırılması işlemini yapan donanımdır.

Telsiz barkod okuyucu ise, operasyon noktalarındaki ürünlerin barkodlarının okutularak üretime mal verilmesi, üretimden çıkarılması, depolar arasında gerçekleşen hareketler, ürün sevkiyatı ve sayım işlemlerinde kullanılan ürünlerin barkodlarının okutulmasında kullanılan etkili bir donanımdır.

Projelerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin