Sahada e-Arşiv Fatura Kesme

Dijital dönüşüm hareketi ile birlikte düzenlenen tüm faturalarda da dijitalleşme süreci başlamıştır. Düzenlenen faturalar, 2 nüsha olacak şekilde hazırlanmakta ve bu nüshalardan biri alıcıya gönderilirken bir diğeri ise elektronik ortamda saklanmaktadır. Hazırlanan elektronik faturalar ise e-fatura ve e-arşiv fatura olmak üzere iki farklı türe sahiptir. e-Fatura, yalnızca e-fatura mükellefleri arasında alınıp gönderilirken; e-arşiv fatura ise alıcının halen kâğıt fatura kullanması durumunda elektronik ortamda hazırlanan fakat gönderilirken çıktısı alınır. Düzenlenen bu faturalar, hem alıcı hem de satıcı için birbirinden farklı faydalar sağlarken özellikle saha personelleri için oldukça büyük kolaylık sağlamaktadır. Sahada e-arşiv fatura kesme, saha satış personellerinin hızlı ve kolay bir şekilde fatura kesip alıcıya iletebilmesine olanak tanımaktadır.

Sahada e-Arşiv Fatura Kesmenin Kolaylıkları

Saha satış personellerinin hızlı ve kaliteli bir hizmet sunabilmesi için kullandıkları her materyalin ve yöntemin olabildiğince pratik olması gerekmektedir. Bu kapsamda sürekli olarak geliştirilen saha satış programları, bu personellerin işlemlerini kolaylaştırmakta ve işlemlere hız kazandırmaktadır. Saha satış programlarının yüklü olduğu el terminalleri ve farklı işletim sistemlerine sahip olan mobil cihazlar, sahadayken her türlü işlemi hızlı bir şekilde yapabilme donanımına sahiptir. Son zamanlarda belirli şartları taşıyan mükellefler için zorunlu tutulan e-arşiv fatura kesme de, yine bu programlar ve cihazlar aracılığı ile yapılabilmektedir.

Sahada e-arşiv fatura kesmenin birden fazla kolaylığı bulunmaktadır. Bunlardan ilki ise hiç şüphesiz ki, oluşabilecek tüm hataların önüne geçilmesini sağlamasıdır. Oluşturulan faturalar, ekstradan hiçbir işlem yapmaya gerek kalmaksızın GİB’in sistemine yüklenmektedir. Böylelikle sahadayken zaten zor olan tüm işlemlerin, bu uygulama ile birlikte çok daha kısalmaktadır. Plasiyer, yaptığı bir satış sonrasında kullandığı saha satış programı aracılığı ile bilgileri hızlı bir şekilde sisteme girebilmektedir. Alıcının mükellef olmaması durumunda kesilen e-arşiv fatura, kullanılan el terminallerine tanımlı olan bel yazıcısı ya da araç yazıcısına bluetooth ile bağlanarak anında yazdırabilmektedirler.

Sahadayken kesilen faturalar, makbuzlar ya da bu gibi evrakların korunması düşünüldüğünden çok daha zordur. Bu şartlarda iken özellikle de faturaların kaybolması ya da fiziki bir kaza ile karşı karşıya kalması oldukça mümkündür. e-Arşiv fatura ile birlikte tüm bu sorunlar ortadan kalkarken özellikle saha satış personellerinin yükleri önemli ölçüde hafiflemektedir. Tüm bu imkânlar ve kolaylıklar, personellerin tüm enerjilerini işlerine vermesine olanak tanımaktadır. Böylelikle işteki verimlilik artarken aynı zamanda müşterilerin memnuniyetleri de aynı oranda artmaktadır.

Projelerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin