Logo Mind Budget, gelişmiş yazılım mimarisi ile bütçe hazırlayan yöneticilere esnek ve güvenli bir çalışma platformu sunan bir bütçe yönetim çözümüdür.

 

Hızlı ve Güvenli Veri Girişi

Çalışanlara kullanım kolaylığı ile birlikte hataya kapalı veri girişi özelliği sağlar. Bu özelliği ile çalışanlar, organizasyon şemalarından bütçe kalemlerine kadar bir çok özelliği rahatça tanımlayarak, bütçelerini hızlı bir şekilde hayata geçirir.

Esnek Bütçe Mimarisi

Çalışanlar genel bir bütçe mimarisi altında toplanan bütçe bileşenlerine uygulanan parametreleri esnek olarak tanımlayabildiği gibi, bütçeler; alt bütçeler, organizasyonlar ve boyutlar ile de tanımlanabilir.

Konsolidasyon Avantajı

Kurumlarda satış, pazarlama, yatırım vb. gibi belli amaçlara yönelik bütçelerin en hızlı, doğru ve tutarlı şekilde hazırlanmasında çalışanların işini kolaylaştırırken, bütçeler arasındaki uyumu destekleyen güçlü konsolidasyon özellikleriyle de esnek çalışma avantajları sağlar.

Kullanıcı Dostu

Logo Mind Budget’ın kullanıcı dostu yapısı her adımda kullanıcının işini kolaylaştırır. Bütçe kalemleri zaman içinde giderek derinleşmeye başlarken, bu ayrıntılı bütçe kalemleri arasında kaybolmak istemeyen kullanıcılar ürünün işlevsel not alma özelliğinden faydalanabilir. Bütçe için kullanılan alanlarda alınabilen açıklayıcı notlar, bütçe üzerinde çalışanlar arasında bildirimi de kolaylaştırır.

Yetkilendirme ve Güvenlik

Bütçe hazırlama bir takım işi olduğu kadar güvenli bir ortamda sürdürülmesi gereken bir faaliyettir. Kullanıcı dostu arayüzleri ve kolay kullanımıyla yeni kullanıcılar dahi hızlı uyum sağlar, ayrıntılı yetkilendirme özelliği ile de yöneticilere büyük bir esneklik sağlar.

Detaylı Raporlama

Nakit akış raporu, gelir tablosu ve bilanço gibi finansal raporların yanı sıra bütçe çözümü ile birlikte kullanımına sunulan Logo Mind Budget İş Analitiği Çözümü, kaynağından bilgileri alarak kullanıcılara kolay okunur ve yüksek etkileşimli ekranlar sunar.

Uyumluluk ve Standartlar

UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) uyumluluğu sayesinde küreselleşen dünya pazarında  faaliyet gösteren ve yabancı yatırımcı ilgisi dahilinde yer alan şirketleri, paydaşları için yeni bir bütçe hazırlığı yapma zorunluluğundan kurtararak, anlaşılabilir ve ortak dili konuşabilen pozisyon almalarını sağlar.

 

Esnek mimarisi, kolay kullanımı ve interaktif görsel ögeleri ile kullanıcılara gerçek zamanlı veri analizi imkanı sunan Logo Mind Insight, hızlı, etkin ve kolay tasarımı sayesinde dağınık yapıdaki verilerin, grafik, harita ve tablo gibi çeşitli şekilllerde görüntülenmesini sağlar.

Dashboard Özelliği

Basit ve kullanıcı dostu “dashboard” lar sayesinde, işletmenizin hızlı bir şekilde veri analizi gerçekleştirebilmesini sağlar.

Sürükle-Bırak Özelliği ile İşlem Kolaylığı

Logo Mind Insight veri indeksleme motoru ve akıllı görsellerin kombinasyonu ile veri boyutları arasındaki tüm ilişkileri analiz eder. Geleneksel yaklaşımlarda ve klasik sorgu bazlı veri modellerinde gizli kalmış noktaları keşfetmenizi sağlar.

Çoklu Veri Kaynaklarına Hızlı Erişim

Logo Mind Insight çoklu veri kaynaklarına performanstan ödün vermeden geniş kapsamlı bakış açısı kazandırır.

İstenilen Cihazdan ve Yerden Erişim İmkanı

Logo Mind Insight herhangi bir ek geliştirme yapmadan istenilen cihaza adapte olurken; masaüstü bilgisayardan başlanılan analizlere tabletlerden ve akıllı telefonlardan devam etme imkanı sağlar.

Storytelling Özelliği

Logo Mind Insight Storytelling özelliği ile analiz sonuçlarını görsel bileşenlerle paylaşabilir, takım arkadaşlarınızla iletişiminizi ve iş birliğinizi geliştirebilirsiniz.

İnteraktif Raporlama

İnteraktif raporlama sayesinde, farklı birimlerden çalışanlar aynı anda aynı rapor üzerinde çalışarak; işletmenizin hızlı bir şekilde rapor üretmesini sağlar.

Veri Entegrasyonu

Sahip olduğu kolay veri entegrasyonu sayesinde, işletmenizin her biriminden gelen farklı veriyi bir çatı altında analiz edebilmenizi sağlar.

Logo’nun yeni İş Zekası çözümü Logo Mind, modern kullanıcı arayüzü, esnek mimarisi, ölçeklenebilir ve uygun fiyatlandırma modeli ile web-tabanlı ve tam kapsamlı İş Zekası çözümleri sunar. Büyük veri ile çalışma, OLAP ve ETL gibi özellikleri ile proje bazlı uygulama imkanı sağlayan Logo Mind, bu özelliklere ihtiyaç duymayan işletmeler için ise standart özellik seti ile veriyi rekabet avanatajına dönüştürmelerine imkan sağlar.

Sürekli ve zorlu bir rekabetin şekillendirdiği profesyoneller dünyasında dinamik veriler ile çalışan şirketler için gerçek zamanlı ve çok yönlü analiz imkanı sağlayan Logo Mind, eş zamanlı kullanıcı özelliği sayesinde şirketlere düşük maliyetli bir iş zekası çözümü sunuyor.

İnteraktif Raporlama

Kurumsal kullanıcılar için gerçek zamanlı raporlama imkanı sunan Logo Mind, doğru zamanda doğru ve detaylı bilgiye ulaşarak iş dinamiklerinin analiz edilmesine olanak sağlar. Web tabanlı interaktif görüntüleyici özelliği ile çevrimiçi görüntülenen raporların sorgu sürelerini optimize etmenin yanı sıra veri havuzundan filtreleme, sınıflandırma, kolon taşıma/gizleme, sütun yapılarında biçimlendirme yaparken tekrar kullanım için raporları kaydetme, çıktı alabilme ve birden fazla formatta yayınlayabilme imkanı sunar.

Dashboard

Karar vericilere, işletmelerine yön vermeleri için anlık özet bilgileri analiz etme imkanı sunan raporlar topluluğudur.
Alınan kararların şirket performansı üzerindeki etkisinin ölçülmesinde, hedef ve stratejilerin belirlenmesinde etkili olan Logo Mind dashboard özelliği, verimlilik ölçümleri ile olumsuz eğilimlerin tespit edilerek düzeltilmesini sağlar.
Logo Mind’ın web tabanlı sürükle bırak özelliği sayesinde görselliği yüksek dashboard’lar elde eden kullanıcılar, çeşitli grafik arayüzlerinden de faydalanarak etkileşimli analiz yapabilirler.

Büyük Veri

Şirketlerin sahip oldukları büyük verileri örneklemlerle sınırlı kalmadan işleme imkanı sağlayan Logo Mind, karar verme sürecini geliştirirken veri kısıtlamasından kaynaklanan riskleri minimuma indirir. Hedefe uygun bilgiyi veri havuzundan doğru analiz methodları ile çıkartarak stratejik kararların alınmasını ve akılcı çözümler ile gerçekleştirilmesini sağlarken, risk yönetimine ve inovasyona fırsat tanır. Logo Mind’ın büyük veri ile çalışma özelliği gelecek ile ilgili kararlar alınmasını hedeflerken, geçmişte alınan kararların gelecekteki etkilerine öngörü sağlar.

Veri Entegrasyonu

Farklı veri kaynaklarına bağlanarak mevcut verileri başka bir veri tabanına aktarmaya gerek kalmadan gerçek zamanlı raporlama sağlayan bu özellik, veritabanlarından bilgi işlem yükünü kaldırarak analiz ve geri dönüş süresini azaltır. Kullanıcılar için tüm iş süreçlerinde performans sorunu yaşamadan veri odaklı analiz imkanı sunan Logo Mind’ın gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sayesinde, merkezi veri ambarı ile projeler geliştirebilirsiniz.

OLAP Küpleri

OLAP teknolojisi, büyük veri üzerinde karmaşık sorgular ile hızlı cevaplar üreterek şirket içi eğilimlerin analiz edilmesine olanak sağlar.  Çok boyutlu veri üzerinde sorunsuz performans sağlayan bu teknolojide, veri değerleri sunucu içinde tanımlanarak sürükle-bırak özelliği ile kolayca raporlanabilir. Veri filtreleme, görselleştirme ve detayları inceleme gibi konularda esneklik sağlarken veri değerlerine dayalı uyarılar da tanımlanabilir.

ETL

Logo Mind ETL, dış kaynaklarda yer alan verilerin iş ihtiyaçlarına göre yararlı bilgi haline dönüştürülmesi ve raporlanması için veri ambarına yüklenmesinde kullanılan bilgi işleme teknolojisidir. Birçok kaynaktan alınan datayı belirli formata getiren Logo Mind’ın ETL özelliği dataları belirli kriterlere göre sıralayarak zaman kaybı olmadan işlenmesini sağlar.

Veri Kümesi Katmanı (Meta Data)

Başarılı bir veri yönetim stratejisi için kullanılan veri kümesi katmanı, veri sanallaştırma yöntemi ile ETL araçları kullanılmadan veri kaynaklarını birleştirme imkanı sunarken, veri bozulması veya veri kaybı riskini azaltır.
Kullanıcılar için teknik bilgi ve altyapıya ihtiyacını ortadan kaldırarak veri yönetmeyi, verinin belli parçaları ile çalışmayı, rapor oluşturmayı ve analiz etmeyi kolaylaştırır.

Mobil Erişim

Veriye anlık erişim imkanı sağlayan Logo Mind’ın mobil özelliği sayesinde, Windows, Android ve IOS işletim sistemlerini tercih eden kullanıcılar rapor oluşturma, görüntüleme ve veri analizi gibi işlemleri istedikleri yerden ve istedikleri zaman yapabilirler.

Denetim Kaydı

Kullanıcı bazlı olarak iş zekası sunucusunda gerçekleştirilen tüm değişikliklerle beraber, kullanılan rapor, dashboard veya anlık analizleri kayıt altına alırken uyumluluk ve performans ölçümlerini de sağlar. Yetkilendirme özelliği ile raporlarda satır-sütun güvenliğine kadar detaylı yetkilendirme imkanı sunan Logo Mind, gelişmiş güvenlik teknolojisi ile erişim denetimlerini uygulamaktadır.

 

Logo Mind Navigator, verilerinizi çok boyutlu analiz ederek en karmaşık verileri süzüp stratejik açıdan önemli bilgileri kolaylıkla elde edebilmenize yardımcı olarak Logo ERP Çözümleriyle bütünsel bir entegrasyon yapısı sunan bir raporlama çözümüdür.

Logo ERP Çözümleriyle Entegre Yapı

Logo Mind Navigator’ın Logo ERP programı ile MS Excel arasında kurduğu dinamik bağlantı ile sistemdeki bilgilere online ulaşabilmenize, istediğiniz rapor ve grafikleri güncel olarak alabilmenize, prog­ram­dan al­dı­ğı­nız tüm ra­por­la­rın hemen hepsini Ex­cel’de de oluşturabilmenize olanak sağlar.

Detaylı Rapor ve Karşılaştırmalı Tablo Özellikleri

Her mo­dü­le iliş­kin o an­da­ki ger­çek du­ru­mu iz­le­me­ni­zi sağ­la­yan özet ve ay­rın­tı­lı da­ğı­lım, du­rum ve karşılaştırma tab­lo­la­rı ile gra­fik­le­ri ha­zır­la­ya­bi­lir­si­niz. (Ör­ne­ğin; sa­tış­la­rın da­ğı­lı­mı, mal da­ğı­lı­mı si­pa­riş­le­rin da­ğı­lı­mı, tah­si­lat­la­rın ve öde­me­le­rin da­ğı­lı­mı, malzeme du­ru­mu, ca­ri he­sap­la­rın du­ru­mu, na­kit du­ru­mu)

Senaryo Kurgulama

Ha­zır­la­mış ol­du­ğu­nuz kar­şı­laş­tır­ma­lı tab­lo­la­ra is­te­di­ği­niz de­ğer­le­ri gi­re­rek se­nar­yo­lar oluş­tu­ra­bi­lir, fir­ma­nı­zın de­ği­şik ko­şul­lar­dan na­sıl et­ki­le­ne­ce­ği­ni gö­re­bi­lir­si­niz.

Hazır Rapor Özellikleri

Hazır sorgu modelleri, hazır rapor şablonları ve hazır saklı yordamlar (Stored Procedure) sayesinde, özelleştirilmiş raporlama yöntemlerine ihtiyacınız olmadan, işletmeniz için detaylı raporlamalar yapabilmenize yardımcı olur.

Özelleştirebilir Raporlama Seçenekleri

Özel yazılacak saklı yordamları, kullanıcı tanımlı modeller ve tablolar oluşturabilme özelliği ve farklı veri kaynaklarından veri alma özellikleri sayesinde, raporlarınızı işletmenizin ihtiyaçlarına göre rahatlıkla özelleştirebilirsiniz.

Gelişmiş Filtrelendirme ve Rapor Yetkilendirme İmkanı

Gelişmiş filtre yapısı sayesinde, ihtiyacınız olan verilere ihtiyacınız olan anda ulaşarak, raporlarınızı bu veriler etrafında oluşturmanıza olanak sağlar.

Veri işleme Özellikleri

İçeri Al / Dışarı At (Import/Export) ve veri ambarı oluşturabilme özellikleri sayesinde, verilerinizi dilediğiniz gibi kullanmanıza olanak sağlar.

Projelerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin