Tiger 3

Orta ölçekli ve büyük ölçekli işletmeler için ihtiyaçlarının doğrultusunda tasarlanmış olan Logo Tiger 3, veri yönetiminden ve satış operasyonlarına kadar tüm iş sürecini verimli ve etkin bir şekilde yöneterek zamanı ve maliyeti tasarruflu olmasını sağlıyor.

Orta ölçekli ve büyük ölçekli firmalar için

Logo Tiger 3, orta ölçekli ve büyük ölçekli firmaların tüm faaliyetlerini tek noktada, kolay ve düşük maliyet ile yönetmesini sağlamaktadır. Tedarik süreçlerinden müşteri ilişkileri yönetimine kadar tüm faaliyetler merkezi ve tutarlı şekilde sürdürülebiliyor. Böylelikle iş süreçlerinde verimlilik kazanan firmalar, gereksiz iş yükünden kurtularak rekabet avantajına ve inovasyona kaynak ayırabiliyor.

Tüm süreçlerde sadelik

Logo Tiger 3 kalite ve verimlilik anlayışını, çalışan düzeyinden başlayarak tüm süreçlere yaygınlaştırıyor. Böylece birimler arası bilgi akışı doğru ve güncel verilerle sağlanıyor, karmaşık iş süreçleri sadeleştirilip düzenleniyor. Sisteme bilgi girişi olduğunda tüm bölümler yetkileri dahilinde doğrudan güncel bilgiye ulaşabiliyor. Kullanıcılar arasında eş zamanlı iletişim sağlanıyor, böylece zamandan ve gereksiz iletişim trafiğinden tasarruf ediliyor.

Geliştirilebilir yapı

Logo Tiger 3, farklı sektörlerdeki büyük ölçekli ve orta ölçekli firmaların ihtiyaçlarına göre hazırlanmış standart modüllerin yannda, özel çözümler de opsiyonel olarak sunmaktadır. Bu sayede firmalar, ihtiyaçlarına en uygun ERP paketini oluşturabiliyor.

Projelerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin