MOBİL UYGULAMA GİZLİLİK BİLDİRİMİ
Sürüm, 01 Ocak 2017
Tüm Kullanıcılarımızın gizliliği bizim için çok önemlidir. Bir Uygulama Kullanıcısı olarak
Hizmetimizi kullandığınızda, (Uygulama Yayıncısı olarak) Kişisel Verilerinizi işleriz. Bu Gizlilik
Bildirimi, Kişisel Verilerinizi nasıl koruduğumuzu ve işleme koyduğumuzu açıklar. Dikkatlice
okumanızı öneririz.

 1. Bu Gizlilik Bildiriminde ne belirtilmiştir?
  Bu Gizlilik Bildirimindeki bölümler size aşağıdakiler hakkında bilgi verir:
  ● İşlenen Kişisel Verilerin türleri,
  ● Kişisel Verilerin işlenme amaçları,
  ● Kişisel Verilerin işlendiği yerler,
  ● Kişisel Verileri korumak için uygulanan güvenlik önlemleri,
  ● Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk sınırları,
  ● Kişisel Verilerinizi görüntüleme, değiştirme ve silme,
  ● Bu Gizlilik Bildiriminde yapılan değişiklikler;
  ● Sorunuz veya açıklamalarınız varsa ne yapacaksınız?
 2. İşlenen Kişisel Verilerin türleri
  A. Hizmetimiz tarafından kullanılan Kişisel Veriler
  Hizmetimizi geliştirmek için Anonim Verileri kullanırız. Bu bilgiler, Hizmet aracılığıyla kamuya
  açıklanmayacaktır.
  B. Otomatik olarak oluşturulan bilgiler
  Çoğu diğer web siteleri ve çevrimiçi hizmetler gibi, Uygulamayı nasıl kullandığınızla ilgili
  olarak otomatik olarak üretilen bilgileri toplar ve işleriz. Toplanan bilgiler, ip adresinizi ve /
  veya benzersiz cihaz kimliğinizi içerir.
  Özellikle katılmayı seçerseniz, Uygulama, coğrafi konum bilgilerinizi toplayabilir. Her
  durumda, coğrafi konum bilginizin alınmasını mobil cihazınızın ayarlarından
  engelleyebilirsiniz.
  Sosyal ağ hesabınızdan bilgi erişimi ve toplama izni vermeyi özellikle tercih ederseniz,
  sosyal ağ hesabınızdaki temel kişisel bilgileriniz (adınız ve e-posta adresiniz gibi) ve ayrıca
  sosyal ağ kullanıcı kimliği ( şifreniz değil ) ve Uygulama aracılığıyla paylaştığınız yayınlarla
  ilgili parametreler. Erişilebilen ve alınabilecek bilgileri kontrol etmek için hesabınızın gizlilik
  tercihlerini nasıl ayarlayabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen sosyal ağın gizlilik
  politikasına bakın.
  Bu, aynı zamanda, Uygulamayı nasıl kullandığınıza ilişkin otomatik olarak oluşturulmuş
  bilgilerle ilgili olarak gerçekleşir. Bu tür bilgiler, Uygulamanın nasıl kullanıldığını daha iyi
  anlamamıza ve bir kullanıcı olarak ihtiyacınıza uygun hizmet üretmemize yardımcı olur.
  Uygulama içindeki kullanıcı yetkilendirme özelliklerini etkinleştirirseniz, aşağıdaki ek bilgiler
  saklanır:
  ● İsim,
  ● E-posta,
  ● Telefon numarası (isteğe bağlı);
  ● Facebook, Twitter, Google+ veya LinkedIn gibi harici bir sağlayıcı tarafından
  gönderilen ek profil bilgileri.
  Uygulama sahibine, uygulamanın kullanımı hakkında bilgi vermek için aşağıdaki
  (bilinmeyen) bilgileri de topluyoruz:
 • Uygulamayı açtığınız an,
 • Uygulamanın içinde açtığınız ekranlar ve bu ekranlarda harcadığınız süre,
 • Uygulamadan ayrıldığınız an.
  Not: kullanıcı yetkilendirme özellikleri etkinleştirilmişse, giriş yaptığınızda anonim bilgileri
  sizin bilgilerinizle ilişkilendirebiliriz.
  C. Belirli Bilgiler
  Size sadakat kartı, haber bültenleri, reklamcılık gibi bazı etkinliklerle başvurmanız istenebilir;
  bu durumda bazı kişisel bilgiler istenir. Bu bilgiler, hizmetimizin (üçüncü şahıslar dahil)
  veritabanında saklanır ve bizimle paylaşılacaktır.
  Uygulamadaki fotoğraflar da dahil olmak üzere Veri yüklediğinizde, bu paylaşılacak ve
  uygulamanın diğer tüm kullanıcıları tarafından görülebilecektir.
 1. Kişisel Verilerin işlenme amaçları
  A. Amaçlar
  Taraflar Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
  ● Hizmeti kullanabilmenizi sağlamak için,
  ● Hizmetimizle ilgili bilgileri güncel tutmak için,
  ● Hizmetin iyileştirilmesi ve / veya özelleştirilmesi için,
  ● Sizi tanımlamak / veya Hizmeti özelleştirmek için,
  ● Sizi tanımak ve dolandırıcılığı önlemek için,
  ● Destek sağlamak için,
  ● Kişisel Verilerinizi, bizden bunu talep ettiğiniz takdirde veya yasal olarak yükümlü
  olduğumuz durumlarda, üçüncü şahıslara iletmek.
  B. Kişisel Verilerin üçüncü şahıslara iletilmesi
  Sizden önceden izin alınmaksızın Kişisel Verilerinizi üçüncü şahıslara satmamaktayız,
  satmıyor veya kiralamıyoruz. Bununla birlikte, Ücretli Hizmetlerle ilgili ödeme sağlayıcıları
  aracılığıyla ödeme yapmak gibi Kişisel Verilerinizi size sağlama veya talimatları yerine
  getirmeniz açısından şart olduğu durumlarda, Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflara
  sağlayabiliriz.
  Uygun olduğunu düşündüğümüz şekilde Hizmet’in bu tür amaçlar için üçüncü taraflara
  kullanımı hakkında “toplu anonim veriler” sağlayabiliriz. “Toplam anonim veriler”, size geri
  gönderilemeyen ve bu nedenle Kişisel Veriler olarak sayılmayan verilerdir. Örneğin,
  Kullanıcıların Hizmeti nasıl kullandığını daha iyi anlamak için toplu anonim verileri
  kullanabiliriz.
  Üçüncü bir tarafa geçtiğimiz veya bir üçüncü tarafla birleştiğimiz veya bir yeniden
  yapılandırmaya tabi olduğumuz durumda, Kişisel Verileriniz de üçüncü kişilere açıklanabilir
  ve / veya bu üçüncü kişiye devredilebilir. Bu üçüncü taraf, Kişisel Verileri ve bize
  sağladığınız diğer bilgileri kullanmaya devam etme hakkına sahip olacak.
  Kişisel Verilerinizi, iyi niyetle, bir mahkeme kararı, halen devam eden adli işlem, cezai veya
  sivil mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamları tarafından verilen diğer yasal işlem veya
  taleplere uymanız gerektiğine inandığımız yerlerde ifşa edebiliriz veya egzersiz yapabiliriz
  Yasal hakları veya yasal iddialara karşı savunmak.
 2. Kişisel Verilerin işlendiği yerler
  Hizmet kapsamında işlenen verilerin tutulduğu veri merkezileri değişik bölgelerde
  bulunmaktadır., Türkiye, İrlanda, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri bölgelerinde yer alan
  barındırma hizmetleri kullanılarak sağlanmaktadır. Bununla birlikte, işlenen Kişisel Veriler, bu
  ülkeler ve bölgeler dışında bir ülkede bulunan muhafaza sunucularına aktarılabilir ve
  depolanabilir. Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu gizlilik politikasına uygun şekilde
  kullanılmasını sağlamak için makul ölçüde gerekli tüm adımları atacağız.
 3. Kişisel Verileri korumak için hangi güvenlik önlemleri
  uygulanmaktadır?
  Verilerinizin güvenliği ve diğer Kullanıcıların güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel
  Verilerinizi kayıp ya da herhangi bir yasadışı işleme karşı korumak için teknik ve
  organizasyonel önlemler aldık. Aşağıdaki tedbirleri uyguladık: sunucularımızı güvenlik
  duvarları, SSL bağlantıları ve hassas verilerin şifrelenmesi yoluyla koruma. Bu liste ayrıntılı
  değildir.
 4. Üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk sınırları
  Hizmetimiz üçüncü taraflar tarafından sunulan hizmetler ve ürünler ve / veya ortakların,
  reklamverenlerin ve diğer üçüncü tarafların web sitelerine veya hizmetlerine köprüler
  içerebilir.
  Tarafların, bu üçüncü tarafların içeriği, web siteleri veya hizmetleri üzerinde herhangi bir
  kontrolü veya etkisi yoktur. Üçüncü kişi web sitelerinin ve hizmetlerinin kullanımı için farklı
  gizlilik politikaları uygulanabilir. Bu Gizlilik Beyanı, yalnızca taraflar tarafından Hizmeti kendi
  amaçları doğrultusunda kullanmanız yoluyla elde edilen Kişisel Verilerle ilgilidir. Taraflar,
  üçüncü taraf web sitelerinin ve hizmetlerin içeriği, uygulamaları veya işletilmesi ile ilgili
  herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 5. Kişisel Verileri Görüntüleme ve Silme
  Uygulamayı kullanarak toplanan kişisel bilgilere e-posta yoluyla bizimle iletişime geçmek
  veya silmek için bir istek gönderebilirsiniz. Kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi sağlamanız
  istenebilir.
 6. Çocuk gizliliği
  Çocuklarla ilgili kişisel bilgiler bilerek veya kasıtlı olarak toplanmamaktadır.
 7. Güvenlik
  Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak, hasar riskini en aza indirmek, bilgi kaybı ve yetkisiz
  erişimden veya bilgiyi kullanmak için önlemler uygulanmaktadır. Bununla birlikte, bu tedbirler
  mutlak bilgi güvenliği sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, kişisel bilgilerinizin güvenliğini
  sağlamak için çaba sarf edilir, ancak bu garanti edilmez ve Uygulamanın ve ilgili
  veritabanlarının herhangi bir haksız davranış, arıza, izinsiz engeller veya erişim veya diğer
  kötüye kullanım ve kötüye kullanımdan muaf olacağını makul bir şekilde bekleyemezsiniz.
 8. Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler
  Bu Beyan, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Taraflar, Gizlilik Bildirimi’nin güncellenmiş
  bir sürümünü Hizmet aracılığıyla yayınlayacaktır. Taraflar, bu Gizlilik Bildirimi’nde yapacağı
  değişikliklerden haberdar olmak ve tarafların Kişisel Verilerinizi nasıl koruma altına alacakları
  konusunda bilgi sahibi olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmenizi önerir. Bu Gizlilik
  Bildirimini periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak
  sizin sorumluluğunuzdadır ve kabul ve taahhüt eder.
  Bu Bildirimde yapılan değişikliklerin herhangi birine bağlı kalmayı kabul etmektesiniz.
  Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Uygulamayı kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen
  Bildirim’i kabul ettiğinizi gösterecektir. Değiştirilen Bildirimi kabul etmiyorsanız, Uygulamayı
  kaldırmanız ve onu daha fazla kullanmaktan kaçınmanız gerekir.
 9. Herhangi bir sorunuz ya da açıklamalarınız varsa ne
  yapacaksınız?
  Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya açıklamalarınız varsa, lütfen bir e-posta
  göndererek bizimle iletişime geçin.
  Bu Gizlilik Bildirimi son olarak 01 Ocak 2017 tarihinde güncellendi.

Projelerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin