Kesimhane Otomasyonu Neden Önemlidir?

Teknolojinin büyük bir yaygınlıkla kullanılmaya başlaması ile birlikte artık iş hayatında da birtakım yenilikler meydana gelmektedir. Özellikle de çok büyük fabrikalarda meydana gelen üretimlerin kontrol edilmesi ve takip edilmesi, firmaların işleyişleri ve gelecekleri açısından büyük bir önem arz etmektedir. Kesimhane otomasyonu da, özellikle et sektöründe hizmet veren firmaların üretim süreçlerini yakından takip edebilmelerine olanak tanıyan sistemlerdir.

Daha açık bir ifade ile kesimhane otomasyonu; et sektöründe hizmet veren firmaların LOGO modülleri ile entegre olarak çalıştığı, canlı hayvan kabulü yapabildiği, parça üretim, karkas üretim, sipariş girişi, sevkiyat, anlık üretim takibi, sipariş üretim durumunu ve raporlarını alabildiği bir sistemdir.

Üretim yapan firmalar için üretimin her bir aşamasının kontrol altında olması son derece önemlidir. Bu sebeple de kesimhane otomasyonuna olan ilgi ve ihtiyaç da gün geçtikçe artmaya devam etmektedir.

Kesimhane Otomasyonu Kullanmanın Avantajları

  • Gün içerisinde hangi kümesten kaç adet hayvan kesildiği takip edilmektedir.
  •  Kesilen bir canlı tavuk ile ne kadar karkas elde edildiği takip edildiği gibi aynı zamanda çıkan bu karkastan ne kadar but, göğüs ve kanat gibi ürünlerin üretildiği de takip edilebilmektedir.
  • Elde edilen mamullerin üretim, stok bilgileri, hangi üründen kime ne kadar sevk edildiği gibi tüm bilgiler kullanılan LOGO programına entegre edilerek sisteme girilebilir.
  • Üretim ve sevkiyat süreci ile ilgili tüm bilgiler ve işlemler hızlı bir şekilde analiz edilebilir. Yapılan analizler doğrultusunda ise ayrıntılı raporlar alınabilmektedir.
  • Bu otomasyon sistemi ile doğru envanter bilgisine ulaşılabilmektedir.
  • Tüm iş sürecinin hızlanması ve kontrollü olması sayesinde oluşabilecek hatalar ortadan kalkmaktadır.

Kaliteli bir kesimhane otomasyonu yazılımı ile birlikte farklı donanımlar etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. El terminalleri ile kümese mal temin etme, kümesten iade işlemleri veya kümesler arasındaki transferler sonucunda irsaliye oluşturma ve bu irsaliyelerin yazıcılara gönderilmesi sağlanır. Araç yazıcısı ile hazırlanan fişlerin yazdırılma işlemi yapılır. Kesimhane otomasyonu ile kullanılan donanımların sonuncusu olan telsiz barkod okuyucusu ise, üretim ve satış sürecindeki ürünlerin barkotlu etiketlerinin okutulmasında kullanılır.

Projelerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin