LOGO e-DEFTER

GİB’in “Elektronik Defter Genel Tebliği” ile yayınladığı e-Defter uygulaması J-Guar, Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO3 ürünleri ile Entegre olarak çalışabilmektedir.
Ayrıca farklı yazılımlar kullanan işletmeler için bazğımsız e-Defter modülü de bulunmaktadır.

Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm…

LOGO e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’  ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, GİB’in belirlediği standartlarda hazırlayabilir ve elektronik olarak GİB’e kolayca gönderebilirsiniz. Böylece, defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilirsiniz.

e-Defter Uygulama Detayları

•Başlangıç aşamasında, sadece Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir’in e-Defter olarak tutulabilmesine izin verilmiştir.
•Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.
•e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır.
•e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır.
•Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kağıt kullanmamaları gerekmektedir.
•Mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için GİB tarafından onay almış bir yazılım kullanmalıdır.

LOGO e-Defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

LOGO e-Defter uygulamasını kullanabilmek için;
Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması,
Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli ve ardından yüklenmesi,
Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından “Zaman Damgası” programı yüklenmesi,
Java ürününe ait son versiyon yüklenmesi,
Güncel LOGO (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO 3) ürünlerinden birine sahip olunması gerekmektedir.
e-Defter kullanımına geçişte izlenecek gerekli adımlar için tıklayınız.

e-Defter hakkında genel bilgi ve başvuru süreci için ise www.edefter.gov.tr adresinden bilgi edinebilirsiniz.

13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel tebliğine göre mükellefler defterlerini elektronik ortamda tutmak için hesap dönemi veya takvim yılı içinde de izni alabilirler. Bu durumda izleyen ilk ayda oluşturacakları elektronik defterlerde, ilgili hesap döneminin başından içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlar elektronik ortamda oluşturulacak ayrıca elektronik defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.

Projelerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin